Unntaket er rene helse- og spesialtransporter. Bussbransjen er en av bransjene som tas ut i streik hvis det ikke blir enighet i meklingen i årets lønnsoppgjør.

– Oslo vil bli betydelig rammet, sier Dag-Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet.

I Oslo alene vil anslagsvis 1300 organiserte bussjåfører gå ut i streik, ifølge Sivertsen.

– Men for oss er det naturlig å også snakke om stasjoneringssteder i Akershus og Buskerud. Rutene som ordinært går fra Viken til Oslo vil også eventuelt rammes, så vi snakker om et betydelig antall flere enn de 1300 i Oslo, forklarer han.

– I realiteten vil en eventuell streik ramme kollektivtrafikken hardt. Det er det ingen tvil om, tilføyer Sivertsen.

Skjermer utsatte bransjer

Tirsdag sender Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sine varsler om plassfratredelse i det første streikeuttaket.

Bakgrunnen er årets lønnsoppgjør, som det mekles om hos Riksmekleren fra fredag av. Fristen utløper ved midnatt natt til søndag 11. april – og da kan det altså bli streik.

– Det er jo alltid målet vårt at vi skal bli enige. Men akkurat nå er det ganske stor avstand mellom oss og NHO som vil at vi skal gå ned i reallønn i dette landet. Det mener vi er helt uakseptabelt i den situasjonen som vi er inne i nå, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Avisa Oslo.

Hun mener arbeidstakerne har tatt den største regningen gjennom koronakrisen, og da særlig de som er arbeidsledige og permitterte.

– Det er ikke akseptabelt at mange av dem som har stått i front i helsevesenet, i butikker, i transport og på andre måter gjennom denne krisen, skal forventes å gå ned i reallønn.

De mest koronautsatte bransjene skjermes.

– Det har vært viktig for oss å ikke ta ut bedrifter som er rammet av selve nedstengingen, som hotell-, restaurant- og servicenæringen, sier Følsvik.

Varselet fra YS omfatter ansatte i busselskaper over hele landet. LO-medlemmene som blir tatt ut i streik, strekker seg over flere bransjer, viser den fullstendige listen. Blant annet industri, bygg og anlegg.