Dermed får Moxnes fortsatt med seg Marie Sneve Martinussen og Silje Kjosbakken som nestledere, og Benedikte Pryneid Hansen som partisekretær. Også faglig leder Markus Hansen og økonomiansvarlig Finn Olav Rolijordet er innstilt til gjenvalg.

Nominasjonskomiteen innstiller imidlertid på flere nye medlemmer av sentralstyret, deriblant Seher Aydar fra Oslo, som har vært Moxnes' vara på Stortinget de siste fire årene.

– For å holde kursen fram mot et rekordvalg for Rødt i høst innstiller vi på gjenvalg av hele arbeidsutvalget i partiledelsen, sier Ingeborg Steinholt, som har ledet nominasjonskomiteen.

Rødt holder landsmøte 4.–7. mars.