Oslos sentrale kriseledelse ble opprettet i forbindelse med koronapandemien, og ledes av byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og kommunens beredskapssjef.

Avisa Oslo får vite at dagens møte blant annet gikk ut på å diskutere muligheter for å «tette hull» i tiltak, som ikke virker godt nok for å dempe mobilitet og sosiale treff blant folk.

Det er ikke trolig det kommer noen nye, store tiltak i dag, får Avisa Oslo også opplyst. Sentral kriseledelse er ikke et beslutningsorgan – i motsetning til kommunens politiske ledelse.

Dermed ble det ikke vedtatt noen nye tiltak under dagens møte. Det kan derimot komme nye tiltak på et senere tidspunkt.

Innførte nye tiltak

Diskusjonene i kriseledelsen kommer samme dag som 495 nye smittede ga en klar smitterekord i hovedstaden. Samme dag trådte også nye tiltak trådte i kraft i Oslo kommune.

Grunnet en kraftig smitteøkning drevet fram av muterte korona-varianter har byrådet besluttet følgende:

  • Et forbud mot mer enn to besøkende i private hjem.
  • Det innføres heldigital undervisning, altså hjemmeskole, for ungdomsskolen og videregående skole i hele Oslo.
  • Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken. Barn av foreldre med samfunnskritiske jobber vil få et tilbud ved behov.
  • Det innføres hjemmeskole for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Disse bydelene har over tid hatt det høyeste smittetrykket, og det er derfor nødvendig med særlig strenge tiltak her.
  • Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud om fysisk tilstedeværelse.

Videre ble de eksisterende tiltakene i Oslo videreført.

– Oslo bestemmer selv sine tiltak nå

NTB viser onsdag formiddag til at Viken fikk nylig innført tiltaksnivå A, som innebærer de strengeste koronatiltakene. Regjeringen har unnlatt å gjøre det samme med Oslo, som den siste tiden har hatt svært høye smittetall.

– Vår vurdering er at byrådet i Oslo har innført strenge tiltak og vurderer ytterligere. Det er Oslo som selv bestemmer sine tiltak nå, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

At Oslo ikke omfattes av tiltaksnivå A etter koronaforskriften, gjør at Viken på visse områder har strengere tiltak. Eksempelvis har Viken måttet stanse toppidretten og stenge studiestedene.

– Oslo har over langt tid hadde veldig strenge tiltak. At Oslo ikke har alle tiltakene i A, vil ikke være et argument for å endre A, sier Høie til NTB.

Les også

Drama i kulissene da Oslos skoler ble nedstengt – her kan du lese de tre notatene fra FHI