Det viser en oversikt som kommer fram i et nabovarsel fra Statsbygg, som har oppdraget med å bygge nytt regjeringskvartal.

Varselet inkluderer et kart over sperringer rundt kvartalet, som inkluderer flere sperringer rundt Youngstorget.

Olav Hovland, prosjektleder for byromsentreprisen i prosjektet, bekrefter at Møllergata vil bli stengt for privatbilister. Det skjer imidlertid ikke før neste år.

Han beskriver hvordan sikkerhetssperringene vil bli:

– Det blir dynamiske pullerter, som går opp og ned. Det er den typen sperre som er minst i veien. Det skal bli veldig fint å passere for gående og syklister. Det har vært et viktig prinsipp for oss at det skal være åpent og inviterende, spesielt for gående og syklende, sier han til Avisa Oslo.


I en bylivsrapport om prosjektet fra 2019 pekes det på hvordan sikkerheten skal ivaretas rundt Regjeringskvartalet.

«Sikkerhet er grunnlag for hele planleggingen av nytt regjeringskvartal. Det tillates ikke alminnelig biltrafikk inn i området, men det er åpent for gående og syklende», heter det i rapporten.

Her skal det stenges av

I Akersgata ved Trefoldighetskirken er arbeidet straks ferdig. Det mangler kun pynting med granittelementer.

Nylig har arbeidet begynt i Youngs gate, i Teatergata og i Skråninga mellom Møllergata og Torggata.

I Møllergata starter arbeidet i mars 2023 (sørlige del) og september 2023 (nordlige del).

I midten av Akersgata (foran Høyblokka) skal man bli ferdige ved nyttår.

Akersgata sør påbegynnes i høst, mens Apotekergata avsluttes i høst.

– Blir det mulig å passere for syklister og gående i anleggsperioden?

– Ja, men noen ganger må vi ganske dypt på grunn av vann- og avløpsanlegg. Det er en del av oppgaven vår å opprettholde fremkommelighet for gående og syklende, og tilkomsten til eiendommer og for nødetater, sier Hovland.

I kartet ser du hvor det vil komme permanente sikkerhetssperringer rundt Regjeringskvartalet:

– Er jo vanskelig

Det er godt nytt for Oslo-folk og turister, som riktignok må tekkes et kaotisk bybilde en stund til.

– Det er jo vanskelig, sier Lene Nørbech fra Visnes om å navigere inne i Oslo sentrum.

De mange sperringene bidrar utvilsomt til vanskelighetsgraden, men med hjelp fra Google Maps og tips fra forbipasserende finner imidlertid Lene og barna Mathea og Oliver fram mot dagens destinasjon: Oslo Reptilpark ved domkirken.

– Det har vært en bra tur. Vi kom i går fra Danmark og blir her til i morgen, så dette blir en fin avslutning på turen, sier mamma Nørbech om Oslo-visitten.