– Jeg er veldig redd for at jeg får rett i det jeg sa i valgkampen. Sp har markert seg på byfiendtlige saker som kutt i kollektivtransport, motstand mot rusreform og kutt i storbytilskudd, for å nevne noe, sier Melby til Avisa Oslo.

Hun sier at Venstre og SV på mange måter har vært allierte i disse spørsmålene.

– SV har vært et av partiene vi har stolt på i disse sakene. Når de går ut av sonderingene og ikke blir en del av en regjering, er det veldig negativt blant annet for Oslo, sier Melby.

– Hva forteller det deg at SV valgte å avbryte sonderingene?

– Det kan tyde på at sakene jeg nevnte ikke har blitt prioritert i samtalene så langt. Det tenker jeg også betyr at det ikke er noen igjen til å kjempe for disse sakene, sier Venstre-lederen.

– Er du overraska?

– Ja, jeg må innrømme at jeg er det. Ap var opptatt av deres store porisjekt å lage en flertallsregjering. Det ser ut til at de mislyktes med det. Må innrømme at jeg er overraska over det. Jeg tenker at dette er en negativ dag både for byer og ikke minst for klimaet, sier Melby.

Melby understreker at nettopp klima har vært en viktig sak for SV, og at en regjering uten SV er lite lovende for norsk klimapolitikk.

– Det at det nå ikke er et grunnlag for SV til å være med videre, forteller meg at det ikke er en politikk som er egnet til å nå målene våre om å halverer klimagassutslippene. Det er veldig synd, sier Melby.

Vedum avviser kritikken

Da Avisa Oslo intervjuet Trygve Slagsvold Vedum om partiets Oslo-politikk, avviste han at Senterpartiet er et Oslo-fiendtlig parti.

På spørsmål om hovedstaden ville få mer eller mindre penger å rutte med i en Sp-regjering, svarte han ved å vise til egne alternative statsbudsjetter.

– De siste årene har det blitt litt mer (enn regjeringens tilskudd til Oslo), fordi vi har lagt mer i den totale kommunerammen. Også har vi hatt noen satsinger, som for eksempel områdesatsing i det området vi er i nå. Eksempelvis satte vi i gang Groruddalssatsninga da vi var i regjering sist. For å gjøre det penere, mer ordentlig og gi ryddigere forhold. Nå mener vi at det er viktig å styrke lokalt politi – for eksempel her på Furuset, sa Vedum.

Samtidig har politikere i Senterpartiet ved en rekke anledninger tatt til orde for å kutte i storbytilskuddene, som Oslo er den største mottakeren av.

– Vi har lagt inn mer penger i hele kommuneopplegget, så når du ser totalen for hvordan Oslo kommer ut, vil du se at Oslo kommer ut litt i pluss, fremholdt Vedum.

Etterlyser Oslo-omsorg

– Det er mange gode grunner til å lgede seg over at SV ikke går i regjering, men sett fra et Oslo-perspektiv er jeg bekymret for en en regjering med for sterk Sp-dominans. Sp har enda til gode å vise noen omsorg for utviklingen av de store byene og ikke minst Oslo. Tvert om, så har de brukt mye tid på å henge ut og bruke Oslo i et «oss mot dem»-perspektiv, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til Avisa Oslo.

– Oslo har ingen grunn til å glede seg over dette, understreker Astrup.

Astrup er uenig med SV i mange saker, men anerkjenner at partiet er opptatt av utfordringene byer som Oslo sliter med. Det samme mener han ikke gjelder Sp.

– De ønsker å ta penger fra bypakkene – selv om vi vet hvor avgjørende disse er for å få til samferdselsløsninger og klimakutt i de store byene, framhever Astrup om grepet benektet av Jan Bøhler, men forespeilet av stortingspolitiker Sandra Borch.

Samtidig har Nikolai Astrup liten tro på Jonas Gahr Støres evne og vilje til å kjempe Oslos sak i møte med Sp.

– Ap har gjennom hele valgkampen vært forbausende lite opptatt av utfordringene og mulighetene i de største byene. Jeg tror at en kombinasjon av Sp og Ap ikke vil være god for Oslo, sier Astrup, som selv lover å føre god politikk for både by og land på Stortinget.

Tror ikke borgerlig regjering ville vært bra for Oslo

Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll er skuffet over at SV ikke har fått nok gjennomslag til å gå i regjering.

Hun mener imidlertid at et borgerlig alternativ ikke ville vært bedre for Oslo.

– Nei. Regjeringen vi har nå har ikke ført en klimapolitikk som har gjort at vi kan nå målene Oslo og Norge har satt seg. De har ikke satt av nok til klimagassfangst på Klemetsrud og de har ikke fått på plass den nye politikken landet trenger, sier Eidsvoll.

Leder i Oslo Arbeiderparti Frode Jacobsen er ikke nevneverdig bekymret for at den nye regjeringen vil være Oslo-fiendtlig

– Vi har hele tiden håpet at dette skal bli en flertallsregjering bestående av Ap Sp og SV. Det er klart. Men, jeg har god tro på at en Arbeiderparti-ledet regjering, med eller uten SV, vil føre en god politikk for Oslo, så den bekymringen jeg ser flere er ute med, den deler ikke jeg, sier han til Avisa Oslo.

Om bekymringene fra Melby og Astrup, sier Jacobsen følgende:

– Det virker som de fremdeles er i valgkampmodus. Det er ikke jeg.

– Er du bekymret for at Sp i en regjering uten SV vil bety dårlig politikk for Oslo?

– Vi vil helt sikkert se en god Oslo-politikk fra også en Arbeiderpartiet/Senterpartiet-regjering. Jonas er en Oslo-kandidat, og han er fra Oslo, så jeg er ikke bekymret. Vi i Oslo Arbeiderparti har også tenkt å jobbe for dette. Om SV inne eller ute tror jeg ikke har så stor betydning for Oslo, men det ville vært bra for helheten å ha en flertallsregjering.

– Dette vil jo føre til flere statsråder fra Ap. Er det en positiv ting?

– Fordeling av posisjoner og poster er ganske underordna for oss. Vi har hele tiden ment at det er bra med en flertallsregjering. Jeg har full tillit og tiltro til at Jonas tar dette videre på en god måte for landet og partiet.

LES OGSÅ: