Gå til sidens hovedinnhold

Ministeren om Ruter-krisa bør gi høyere bompenger: – Det kjøper jeg ikke uten videre

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sliter med å se at Ruters vanskelige finansielle situasjon og lavere etterspørsel etter kollektivreiser er noe godt argument i seg selv for å øke bompengene i Oslo og Viken.

– Det kjøper jeg ikke uten videre, nei.

Det svarte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på spørsmål om Ruters finansielle situasjon er noe argument i seg selv for å øke bompengene i Oslo og Viken.

Der både miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) og Vikens samferdselsfylkesråd Olav Skinnes åpnet for å vurdere økte bompenger for å finansiere kollektivtilbudet, vil SV kreve økte bompenger hvis ikke regjeringen blar opp.

Kravet fra SV kommer før Oslopakke 3, pakka som finansierer kollektivtilbud og satsinger i Oslo og Viken, skal reforhandles til våren.

– At enkeltpartier uttaler seg om det, er ikke noe jeg vil kommentere nå. Det får vi helle kommentere om det kommer som forslag fra Oslo kommune, svarer Nygård da Avisa Oslo nevner kravet fra SV i Oslo og Viken.

– Er det noe dere kan gå med på, hvis det kommer et sånt forslag?

– Nei, altså, det kan jeg heller ikke forskuttere, svarer Nygård.

Les også

Byråden åpnet for økte bompenger på vei inn i krisemøte: – Aktualiserer dette enda mer

Sliter med å akseptere bompenge-argument

Samferdselsminister Nygård understreker samtidig følgende:

– Jeg kan vanskelig se at vi skulle akseptere høyere bompenger, fordi etterspørselen etter kollektivreiser er blitt mindre.

I intervjuet med Avisa Oslo sa samferdselsministeren imidlertid at det kan være andre grunner til at Oslo kommune og Viken kan ønske å finansiere bypakka si tyngre. Han er åpen for å diskutere eventuelle slike argumenter med de to motpartene.

– Så hvis de bruker det som argument for å få færre biler på veiene og mindre forurensning, så er det en annen sak?

– Du må huske på at det har vært et argument i prosesser med bypakker i alle år. Det er jo slik at bompenger er det bilrestriktive tiltaket, så det at man eventuelt må skru på det for å nå noen mål, det kan ikke jeg kommentere nå og si at «det skal man ikke gjøre», eller «det bør man gjøre», for det har jeg ikke innsikt nok i til å kommentere, svarer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Les også

Byrådens garanti: – Det blir ikke noe kutt i Oslo på det neste styremøtet til Ruter

Viser til konkurranse mellom kollektiv og bil

Avisa Oslo snakket med samferdselsministeren rett etter et møte mellom regjeringen, Ruter, Oslo kommune og Viken fylkeskommune, som ikke resulterte i konkrete lovnader om utvidet

Oslos miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) var til stede på møtet. Da Avisa Oslo viste til at Nygård ikke mente at Ruters aktuelle situasjon er et argument i seg selv for å øke bompengene, sa Stav følgende:

– Det er jo sånn at vi skal forhandle om Oslopakke 3 neste år. Byrådet har hele tiden hatt et mål om å øke trafikantbetalingen tilstrekkelig for å nå klima- og trafikkreduksjonsmålene våre. Bompenger er det viktigste virkemiddelet vi har for å nå de målene.

Deretter la hun vekt på at et svekket rutetilbud, vil svekke kollektivtransportens konkurranseevne sett opp mot biltrafikk.

– Det aktualiserer jo dette. Desto viktigere er det å få opp prisene i bomringen. Det bør alltid være mest attraktivt og lønnsomt å velge kollektiv, sykkel og gange. De mest miljøvennlige transportalternativene må være billigst og enklest, og det må koste å forurense.

Les også

Advarer regjeringen mot konsekvensene for vanlige folk: – Vi vet godt hvem som taper

Ber regjeringen si nei til økte bompenger

Én som ikke er enig med Sirin Stav, er FNBs Cecilie Lyngby.

Hun mener at å øke bompengene nå – i en situasjon med der avgiftsnivået er høyt er et «hån» mot Oslos innbyggere.

– Alle har vi vært med på dugnaden vi har stått i med koronapandemien, nå må regjeringen reagere slik at vi ikke får ny økning på bompenger. Hårreisende at byrådet i det hele tatt tenker de tanker nå, mener Lyngby da hun kontakter Avisa Oslo.

Les også

Derfor avvikler han Ruters krisestøtte fra nyttår: – Timingen er riktig

Les også

Vil kutte billettprisene 20 prosent: – Det nytter ikke med moralske taler

Les også

Forutsetter garantier: – Hvis ikke blir det kutt

Kommentarer til denne saken