I 2019 ble det satt av en kostnadsramme på 12,5 milliarder. I budsjettforslaget vises det til en ekstern kvalitetssikring som anbefaler en ny kostnadsramme på 17,7 milliarder.

Styringsrammen for prosjektet heves fra 10,9 til 15,7 milliarder kroner.

Saken ble først omtalt av Byggeindustrien.

«Tilbudene fra markedet på de to første store tunnel- og fjellentreprisene ligger betydelig høyere enn kostnadene som var forventet da opprinnelig kostnadskalkyle ble utviklet og kvalitetssikret. Kostnadskalkylen for hele tiltaket fullgod reservevannforsyning er derfor gjennomgått med utgangspunkt i tilbudene på de to første store entreprisene.

Revidert kostnadskalkyle viser at det ikke er realistisk å gjennomføre investeringsprosjektet innen bystyrets fastsatte kostnadsramme. Revidert kostnadskalkyle har vært underlagt ekstern kvalitetssikring. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler ny kostnadsramme på 17,7 mrd. og ny styringsramme på 15,7 mrd. Det er ut fra dette behov for å fastsette ny kostnads- og styringsramme. Egen sak med byrådets anbefaling fremlegges samtidig med sak om revidert budsjett», heter det i budsjettforslaget.

– Hvordan er dette mulig?

– Markedet har endret seg. Vi ser at antallet tilgjengelige entreprenører i markedet holder seg lavt, samtidig som antallet store prosjekter øker. Slik vil det mest sannsynlig fortsette i årene framover. Grundige analyser viser at utviklingen har vært vanskelig å forutse, sier direktør i Vann- og avløpsetaten Anna Maria Aursund i en uttalelse.

Bystyret har hittil ikke besvart AOs spørsmål om hvordan dette påvirker prosjektet eller om etaten kommer til å fortsette å bevilge penger uansett hvor mye det sprekker.

Opposisjonen i sjokk

Ansvarlig for vannforsyningsprosjektet er byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg. Ifølge Aftenposten deltok hun ikke på fremleggelsen av budsjettet torsdag på grunn av sykdom.

Avisen har snakket med opposisjonspartiene i bystyret som skal være i sjokk etter kostnadssmellen ble kjent.

– Jeg tror det er en av de største budsjettsprekkene i norgeshistorien, sier Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg blant annet til Aftenposten.

Gruppeleder i Venstre Hallstein Bjercke sier til avisen at han ikke har opplevd maken i hele sin tid i Oslo-politikken:

– Nå kom jeg riktignok inn i Oslo-politikken etter sprekken i Holmenkollen, men selv den blir blåbær i forhold til reservevannforsyningen.

Opposisjonen ønsker nå høring for å få klarhet i saken.

Og reservevannprosjektet er heller ikke det eneste prosjektet som har gått på milliardsmell. Da byrådet la fram sitt reviderte budsjett torsdag, var dette tilfellet for flere prosjekter.