Det nye kostnadsanslaget for strekningen på E18 mellom Ramstadsletta og Nesbru, som ble gjennomført i november 2022 viser en kostnadsøkning på rundt tre milliarder kroner sammenlignet mot tidligere anslag fra november 2021.

– Den store kostnadsøkningen i kostnader sammen med reduserte planmidler gjør at vi må bruke noe mer tid på å kvalitetssikre kostnadsanslaget og jobbe med kostnadsoptimalisering. Det betyr at prosjektets framdrift må forlenges. Nøyaktig konsekvens har vi enda ikke helt oversikt over, men det må vi komme tilbake til, sier prosjektsjef Tom Hedalen i en pressemelding.

Hedalen sier at Statens vegvesen ikke ønsker å fremme en reguleringsplan, som ligger over vedtatt kostnadsramme. Han sier at den store kostnadsøkningen har gjort at de må bruke mer tid på «kvalitetssikre kostnadsanslaget» og jobbe med kutt.