Det kommer fram i pressemeldinger fra de to partene. Kontrakten omhandler en 2,35 kilometer tunnel fra Lysaker i Bærum til Vækerø i Oslo, og inkluderer rømningsveier og stasjonshaller for Lysaker og Vækerø stasjoner.

Nyheten kommer samme uke som både Viken fylkesting og Oslos bystyre stemte for å gjennomføre Fornebubanen, som har en kostnadsramme på 31 milliarder kroner inkludert pris- og lønnsvekst.

– Vi er naturligvis fornøyde med å få alle de nødvendige beslutningene på plass, slik at vi i dag kunne signere tunnelkontrakten med Veidekke. De har levert et solid og gjennomarbeidet tilbud og stiller med et erfarent og kompetent team, sier prosjektleder Andreas Finstad i Fornebubanen.

– Vi takker så mye for tilliten og gleder oss til endelig å kunne sette i gang med arbeidet, sier direktør Neal Nordahl i Veidekke Anlegg.