Gå til sidens hovedinnhold

Mens markedet koker, går prisene på disse boligene ned

Etter elleve måneder med stigende eller uendrede priser, har prisene på OBOS-boliger falt med 1,2 prosent fra februar til mars.

– Prisutviklingen ble svakere enn den pleier å være i mars, også når vi sammenligner med tidligere år hvor påsken har falt i månedsskiftet mars-april. Samtidig må nedgangen ses i lys av at OBOS-prisene steg unormalt mye i februar. Det var dermed ikke så overraskende med et prisfall nå, sier sjeføkonom Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos i en pressemelding.

De siste tolv månedene har prisene steget med 16,6 prosent. Monsvold synes det er for tidlig å si om denne prisutviklingen er permanent.

– Det er positivt både for dem som ønsker å bli boligeiere og for gjeldsveksten om farten i boligprisveksten modereres framover.

Uvanlig med fall i mars

Det ble solgt 631 OBOS-tilknyttede boliger ble solgt i Oslo i mars. Det er 40 prosent flere enn samme måned i fjor og 39 prosent flere enn snittet for mars de siste fem årene.

Kvadratmeterprisen i mars har vært 75.980 kroner i Oslo-området.

Mars har vært måneden der OBOS-prisene i Oslo ofte har steget, uavhengig om påsken har falt i mars eller april måned.

– Mars i fjor var et unntak og må ses i sammenheng med den omfattende nedstengningen og store usikkerheten som kom med koronapandemien. Noe av den sterke prisveksten det siste året i Oslo må ses i lys av at boligprisene falt i mars i fjor, sier sjeføkonomen.

Også andelen som brukte forkjøpsretten i hovedstaten økte fra 28,8 prosent i mars i fjor til 42,6 prosent i samme måned i år.

Prisene vil ikke fortsette å synke

Monsvold forutser ikke at prisene vil fortsette å synke de neste månedene, men mener at prisveksten vil avta utover året. Dette særlig i andre halvår.

– Lave renter og høy etterspørsel etter boliger i kombinasjon med lavt tilbud, vil trolig fortsette å trekke opp prisene noen måneder til. Arbeidsledigheten er ventet å stige noe på kort sikt, særlig i Oslo som følge av nye nedstengninger, men vil trolig krabbe nedover utover året. Det kan isolert sett også bidra til noe økte boligpriser på kort sikt, sier Monsvold.

Sjeføkonomen forteller at renteeffekten vil avta gradvis utover året, og dermed tror hun heller ikke at prisveksten vil bli like stor som i fjor. Dette i tillegg til en forsiktig renteoppgang fra høsten.

– Et allerede høyt prisnivå på boliger, beskjeden reallønnsvekst, lav befolkningsvekst og en lavere fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften enn i fjor, virker også dempende, mener Monsvold.

Hun legger til at økt bruk av hjemmekontor og begrensede forbruksmuligheter kan ha noe å gjøre med å øke etterspørselen etter og betalingsviljen for bolig det siste året.

Ikke overrasket

Hånd Anders Skjølberg, dag leder i Obos Eiendomsmeglere er ikke overrasket prisfallet i mars.

– Tilbudet av boliger har økt og budrundene er tilbake til normalen. Det er bra etter en unormalt sterk vekst de to første månedene av året. Vi har økt oppdragsinngangen med 20 prosent målt mot samme periode i fjor og forventer at tilbudssiden blir bra også i april.

– Når samfunnet etter hvert åpner opp, kan dette endre seg. Det er også tegn til at det nå legges ut flere boliger for salg. Det vil være viktig for å dempe prisveksten, særlig i hovedstaden. Samlet venter vi en prisvekst på rundt seks prosent nasjonalt i år og åtte prosent i Oslo, men det er mye usikkerhet rundt hvordan utviklingen vil bli, understreker Monsvold.

Les også

Ekspertene: Slik blir boligmarkedet fremover

Kommentarer til denne saken