Gå til sidens hovedinnhold

Mener valgloven gjør at kvinner er grovt underrepresentert i bystyret: – Demokratisk problem

Oslo Aps kvinnepolitiske ansvarlige Katinka Sporsem vil ha inn regler om kjønnsrepresentasjon i valgloven.

– Valgloven gir en strukturell skjevfordeling av kjønn i Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe, som fører til at kvinner er grovt underrepresentert. Dette er et demokratisk problem, som må adresseres.

Det uttaler Oslo Aps kvinnepolitisk ansvarlige Katinka Riksfjord Sporsem til Avisa Oslo.

Katinka Riksfjord Sporsem mener det er problematisk at valgloven ikke stiller krav til kjønnsbalansert representasjon.

– Selv om partier ønsker 50/50 representasjon av menn og kvinner på valglistene, vil man etter valg kunne oppleve at sammensettingen av representanter i det folkevalgte organet er en helt annen. At Arbeiderpartiet i dag er representert ved tre kvinner og ni menn i Oslo bystyre illustrerer dette.

– Dette mener jeg gir et legitimt grunnlag for å diskutere om det ikke bør tas inn regler om kjønnsrepresentasjon i valgloven. Stortinget skal vedta ny valglov, og det vil være viktig å sørge for vedtak som utjevner skjevhet i folkevalgt representasjon, lyder uttalelsen fra Sporsem.

– Trenger enda flere kvinner

Uttalelsen kommer på et tidspunkt der kvinnerepresentasjon er et hett tema i Oslo Ap. Line Oma nådde ikke opp i kampen mot Abdullah Alsabeehg om å bli varaordfører, og menn er tungt representert i partiets nøkkelroller.

Foruten Alsabeehg er følgende sentrale roller fylt av menn:

  • Byrådsleder Raymond Johansen.
  • Leder av Oslo Ap Frode Jacobsen.
  • Partisekretær Øyvind Slåke.
  • Gruppeleder Andreas Halse.

Samtidig er Robert Steen helsebyråd, mens Victoria Marie Evensen (næring og eierskap) og Rina Mariann Hansen (arbeid, sosiale tjenester og mangfold) også er byråder.

Sporsem er fornøyd med at byrådet totalt sett har fem kvinner blant totalt ni byråder.

– Vi har mange dyktige kvinner i ledende verv i Oslo Ap, men vi trenger alltids å rekruttere enda flere - på alle nivåer i organisasjonen. Kvinnenettverket jobber kontinuerlig for å rekruttere flere kvinner til ledende verv, og jeg opplever full enighet i partiledelsen i Oslo Ap om at dette er viktig – og at vi sammen skal utforme tiltak som skal sikre flere kvinner i ledende posisjoner, mener Katinka Sporsem.

Vil diskutere flere kvinner på sikker plass

Line Oma er glad for at kvinnenettverket og Sporsem vil jobbe for flere kvinner i lederposisjoner, og at det er enighet om at dette er en problematikk som må jobbes med.

– Jeg har tatt opp dette med lederen av kvinnenettverket, og er glad for at hun løfter debatten og gir situasjonen det alvoret den fortjener, sier Line Oma.

– Jeg synes også vi må diskutere om vi bør ha flere kvinner på sikker plass til bystyret, om vi bør utvide antall forhåndskumulerte plasser, eller andre tiltak som kan forbedre kjønnsbalansen, mener Ap-politikeren.

Uenige om kvinneproblem

Avisa Oslo tok mandag opp problemstillingen med kvinnerepresentasjon med Oslo Aps leder Frode Jacobsen.

– Vi har i lang tid fått frem kvinnelige politikere som får nye og spennende utfordringer. Vi har fått frem kvinner som gjør seg bemerket på mange områder i samfunnet. Så kommer vi aldri i mål, vi må hele tiden ha en bevissthet på det, sa Jacobsen.

–Så ikke et kvinneproblem?

– Nei, jeg synes ikke vi har det. Men vi må jobbe bevisst for å sørge for en jevn rekruttering. Vi har hatt Kamzy som var andrekandidat til Stortinget, og da blir det et tomrom som må fylles, og det har vi gjort nå, svarte Frode Jacobsen.

Gruppeleder Andreas Halse hadde rett før sagt følgende:

– Jeg er enig i at vi har et kvinneproblem, jeg. Vi har i de to siste kommunevalgene i Oslo stilt med lister som består av 50/50 mellom menn og kvinner, men når velgernes dom har kommet inn, har det vært en ganske kraftig overrepresentasjon av menn i bystyregruppa vår.

Avisa Oslo har også forsøkt å innhente en kommentar fra Anette Trettebergstuen, som leder Aps kvinnenettverk. Hun henviste avisa til Katinka Sporsem.

Kommentarer til denne saken