– Vi er opptatt av at kollektivtilbudet raskt skal komme opp. Jeg tror ikke det er mulig å garantere at den gjennom et politisk grep kommer opp på samme nivå som før pandemien, uavhengig av det som blir kundegrunnlaget, sa statsminister Jonas Gahr Støre under onsdagens spørretime.

Spørsmålet han besvarte, kom fra Ola Elvestuen, og lød:

– Vil statsministeren sørge for at kollektivtilbudet er like bra til neste år som det har vært til nå, og som har holdt seg oppe gjennom pandemien?

Ruter har ved en rekke anledninger uttrykt bekymring for kutt i kollektivtilbudet etter pandemien dersom staten ikke fortsetter å garantere for omsetningen til kollektivselskapene. Bakgrunnen er frykt for endrede kollektivvaner som innebærer at folk vil reise mindre kollektivt etter pandemien.

– Dette er de spørsmålene vi nå vurderer i dialog med fylkene. Så får vi komme tilbake til om det blir særlige tiltak i forhold til det. (...) Det er viktig å følge nøye med, slik at det ikke blir varige skader på det kollektivtilbudet som er utviklet mange steder, blant annet her i denne byen.

Tviler på at kundene kommer tilbake

Oslo Venstres stortingspolitiker Elvestuen mener svaret fra Støre skaper usikkerhet om det fremtidige kollektivtilbudet i Oslo.

– Vi får i hvert fall ikke tilbake det gamle kundegrunnlaget for Ruter, dersom de må kutte i kapasiteten, sier han, og legger til:

– Det må legges press på regjeringen for å få dem til å sørge for et fortsatt godt kollektivtilbud, også til neste år.

Han får støtte av Oslos byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

– Jeg håper at regjeringen snart kommer med en tydelig tilbakemelding om at de vil støtte kollektivselskapene i en overgangsperiode. Kollektivselskapene trenger forutsigbarhet. Det vi trenger nå er at regjeringen gjør det tydelig at de står sammen med Oslo og de andre fylkeskommunene bak målet om at kollektiv skal være mer attraktivt enn privatbil, sier hun til AO.

Stav frykter at manglende tiltak for å opprettholde kollektivtilbudet vil føre til en ond sirkel.

– Det som er sikkert, er at hvis vi allerede nå forutsetter at det blir en nedgang i antall passasjerer og derfor gjør tilbudet mindre attraktivt, blir det fort en selvoppfyllende profeti at folk reiser mindre kollektivt.

– Det er ingen som sier at kollektivtilbudet til evig tid skal være det samme som før pandemien. Men det er fortsatt bare noen få uker siden anbefalingen om å unngå unødvendige kollektivreiser ble opphevet, og folk endrer ikke reisevaner over natten. Oslo og de andre fylkeskommunene ber om at koronakompensasjonen forlenges slik at vi kan opprettholde tilbudet i noen måneder til, og få et skikkelig bilde av det nye reisemønsteret.

Går utover klimamålene

Elvestuen tror at konsekvensene av et kutt i kollektivtilbudet i Oslo kan få ringvirkninger som går utover klimamålene i hovedstadsområdet.

– Alle de store klima- og miljømålene for Oslo avhenger av at persontransporten skal foregå med mindre utslipp. Om Ruter kutter i tilbudet sitt, slår man beina under mye av arbeidet som er lagt i å redusere utslipp.

Under spørretimen sa Støre også at spørsmålet måtte ses opp mot de generelle overføringene til Oslo, og ikke bare bevilgningene til kollektivtransport.

– Dette har jo noe med den økonomien vi vedtar i forhold til kommuner og fylker, den handlefriheten de får til å møte denne situasjonen, sa han.

Elvestuen mener imidlertid at dette ikke holder.

– Oslo må også til neste år kompenseres direkte for å opprettholde kollektivtilbudet – slik det er gjort under hele pandemien. Dette har ikke noe å gjøre med de vanlige overføringene til kommunen.