– Jeg har kalt det et løftebrudd. Det står jeg for, uttaler finansbyråd Einar Wilhelmsen til Avisa Oslo.

Uttalelsen retter seg mot finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som den 12. desember ifølge VG uttalte følgende angående kompensasjon for ekstraordinære koronautgifter:

– Regjeringen har hele tiden vært tydelige på at staten skal ta utgiftene til beredskap, TISK og vaksiner, så der kan vi berolige finansbyråden i Oslo.

Et halvt år har gått, og Wilhelmsen føler seg fortsatt ikke beroliget. Tvert imot. MDG-politikeren påpeker at han «ikke kan budsjettere med løfter», og oppgir at «taksameteret tikker opp mot tre milliarder kroner» i ubetalte koronautgifter.

Ifølge Wilhelmsen fordeler de ubetalte midlene seg som følger:

  • 240 millioner i 2020.
  • 850 millioner i 2021.
  • Anslagsvis 1,6 milliarder kroner i 2022.

– Forventer ikke å bli kompensert på kronen

Slik byråden ser det, vektlegger ikke kompensasjonen fra regjeringen i stor nok grad de faktiske utgiftene knyttet til pandemien. Dette er penger Oslo kommune har brukt på ekstraordinær koronainnsats, som for eksempel vaksinering, smittesporing og testing.

– Vi forventer ikke å bli kompensert på kronen, men når det er snakk om over tre milliarder kroner, gjør det at vi ikke fullt ut kan realisere byrådserklæringen. Da kommer vi kortere i å kutte utslipp, skape mindre forskjeller og sette folk i arbeid, sier en oppgitt Einar Wilhelmsen.

Avisa Oslo har kontaktet finansdepartementet og bedt om en kommentar til finansbyrådens kritikk. Saken oppdateres når svar foreligger.

Fikk inn løfte i nasjonalbudsjettet

Regjeringspartiene Ap og Sp har nettopp avsluttet forhandlinger med SV. Aftenposten skriver at følgende formulering har kommet inn i revidert nasjonalbudsjett:

  • Regjeringen skal kompensere merutgifter til pandemien i kommunene og fylkene fra 2020 fram til første halvår 2022.

– Det var viktig for oss å få presisert at kompensasjonen skulle dekke hele pandemien, ikke bare våren, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen kaller på sin side endringen i nasjonalbudsjettet for veldig gledelige nyheter.

– Men erfaringen vår så langt er at vi ikke blir kompensert fullt ut, tilføyer han.