I en årrekke har det tyske familieforetaket Aranis Klaas turnert i Norge med sitt omreisende motorshow.

24. april i år tok det hele en brå vending på parkeringsplassen ved Bjerke travbane: Stuntsjåfør Dean Klaas mistet kontrollen over bilen han kjørte og braste inn i publikum. Syv personer ble skadet. Fire av dem måtte få behandling på sykehus, men ingen ble påført alvorlige eller livstruende skader.

Etter at politiet startet etterforskning av Bjerke-ulykken, fattet også Skatteetaten interesse for de tyske arrangørene. Mistanken er at de i flere år har unnlatt å skatte av inntekter de har hatt i Norge.

– De legger seg flate og er innstilt på å gjøre opp for seg, sier Patrick Lundevall-Unger, Aranis Klaas' norske advokat.

Samtidig reagere han sterkt på prosessen som kulminerte i en kjennelse i Oslo tingrett tidligere i sommer.

Ulykken på Bjerke ble fanget på video av en tilskuer:

Skjønnslignet til 1,3 millioner

I en begjæring som ble levert til retten i juli, fremkommer det at Skatteetaten mener at Klaas-familien er skyldig over 1,3 millioner kroner i skatt for 2019 og 2022.

Da har de lagt til grunn at det ikke ble avholdt motorshow i Norge i 2020 og 2021 på grunn av koronapandemien.

«Det antas at saksøkte på samme måte som tidligere år vil unnlate å oppfylle sin rapporteringsplikt og ta med inntekter tilbake til Tyskland uten å oppgi de til beskatning», heter det i begjæringen til tingretten.

Skatteetaten har kommet fram til beløpet på 1,3 millioner kroner etter en skjønnsligning. Da har de basert seg på blant annet arrangørenes egne notatbøker, som ble beslaglagt av politiet etter ulykken på Bjerke, samt tidligere Facebook-arrangementer der billettpriser er oppgitt.

«I denne saken er det snakk om gjentatte forhold. Det gjelder store unndratte beløp fra arrangementer saksøkte ikke har rapportert til norske myndigheter, til tross for at han har turnert rundt i Norge i en lengre periode. Skatteunndragelsen bærer således preg av å være planlagt og satt i system».

Tok beslag i 88.000 kroner

Oslo tingrett har gitt Skatteetaten medhold i kravet om arrest på 1,3 millioner kroner, i påvente av endelig vedtak i skattesaken.

«Når det gjelder sikringsgrunn, anses saksøkeren å ha sannsynliggjort en adferd fra saksøkte som gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort, om arrest ikke tillates», heter det i kjennelsen fra tingretten, som ble avsagt 15. juli.

Lundevall-Unger sier at selv om arrangørene vil gjøre opp for seg, reagerer de på at beløpet er for høyt. De fikk heller ikke anledning til å komme med sine synspunkter før Oslo tingrett avgjorde saken.

– At man ikke varsler meg eller mine klienter om at dette foregår, forstår jeg ikke. Det er noe som heter kontradiksjon i det norske rettsvesenet. Det er ikke ivaretatt her, ved at mine klienter aldri fikk anledning til å stille i retten og redegjøre for sine pengetransaksjoner. Det er meget kritikkverdig, sier Lundevall-Unger.

Faktisk visste de tyske arrangørene ingenting før namsmannen i Larvik troppet opp og tok beslag i 88.000 kroner, forteller han. Da hadde allerede politiet beslaglagt 818.000 kroner etter ulykken på Bjerke – i hovedsak i kontanter funnet på diverse sted i bobiler, campingvogner, husvogner, lastebiler og biler.

Lundevall-Unger mener at det hele kunne ha vært unngått dersom Skatteetaten hadde gått i dialog med arrangørene.

– Mine klienter er villige til å gå i dialog med Skatteetaten for å diskutere denne skjønnsligningen, ved at man for eksempel kunne ha lagd en nedbetalingsavtale. I stedet velger de altså å gå fram på denne måten, fremfor å lage en god og rimelig løsning for alle, sier han.

Frykter unndragelse

Advokaten vurderer nå å bringe saken inn for domstolen med krav om muntlig behandling.

– Det er i aller høyeste grad aktuelt, for kravet er ikke korrekt, sier Lundevall-Unger avslutningsvis.

Avisa Oslo har vært i kontakt med Skatteetaten, men de har ikke anledning til å kommentere spesifikke innkrevingssaker.

Overfor tingretten har de imidlertid argumenter med at de frykter at arrangørene vil forlate Norge med pengene, dersom de ikke sikres forut eventuelle forhandlinger i domstolen.

«Måten skattekravet er oppstått på, sammenholdt med de saksøktes sterke tilknytning til utlandet og deres omfattende bruk av kontanter, innebærer at det er konkrete og objektive holdepunkter for at atferden gir grunn for å frykte at tvangsrealisering vil bli vanskeliggjort, dersom det ikke besluttes arrest», er det gjengitt i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Nærmer seg slutten

Parallelt med skattesaken, nærmer nå politiets etterforskning av Bjerke-ulykken seg slutten.

– Etterforskerne og jeg må sette oss ned og se hva som gjenstår, før vi eventuelt skriver en tiltale eller henlegger saken, sier politiadvokat Bente Vengstad til Avisa Oslo.

Antakeligvis vil det skjer neste uke, da hovedetterforskeren er tilbake på jobb, forteller Vengstad videre.

Hun har tidligere svart på kritikken fra Lundevall-Unger, blant annet mot politiets beslutning om å ta heftelse i 818.000 kroner av Klaas-familiens midler.

– Heftelsen skal sikre betaling av bot, inndragning, saksomkostninger, erstatning eller oppreisning som de siktede kan bli dømt til, sa Vengstad til Avisa Oslo i begynnelsen av juli.