– Påstandene fra Utdanningsforbundet om at ansatte i private barnehager får vesentlig dårligere pensjon enn ansatte i andre barnehager er triksing med tall og bevisst villedning.

Det sier Marius Iversen i Private Barnehagers Landsforbund til Avisa Oslo.

Forrige mandag gikk 1000 barnehageansatte i private barnehager ut i streik. 51 av de som rammes er Oslo-barnehager. Fredag ble det kjent at barnehagestreiken trappes nok en gang. Ytterligere 97 medlemmer skal ut i streik fra og med onsdag 2. november.

Halvor Hals Kolsrud i Utdanningsforbundet reagerer kraftig på utspillene og sier til Avisa Oslo at: «PBL går langt over streken med sine anklager mot fagforeningene».

– Vi villeder selvsagt ikke våre medlemmer. Vi ivaretar deres interesser, smeller han tilbake.

Rammes du av streiken og bor i Oslo? Da vil vi gjerne snakke med deg. Send en e-post på: [email protected]

Mener streiken er basert på bløff

Bakgrunnen for streiken er uenighet mellom Private Barnehagerslandsforbund og arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta: I dag risikerer ansatte i PBL å tape mellom 40-60.000 kroner årlig i pensjon, ifølge fagforbundene.

PBL har avvist arbeidstakernes krav og sier det blir for kostbart.

Iversen mener fagorganisasjonene «fremstiller pensjonsordningen for ansatte i private barnehager dårligere enn den i realiteten er»

– Fagforeningene går langt over streken når de villeder om ordningene i sektoren og setter sine egne medlemmer opp mot arbeidsgiverne sine på falske premisser. Dette er svært uheldig og noe vi reagerer sterkt på, sier han og legger til:

– Dette styrker vår mistanke om at streiken like mye er et politisk spill for å ramme den delen av sektoren som fagforeningene har vedtak på at de vil motarbeide, som en reell arbeidskamp.

- Ikke en kamp mot private barnehager

Utdanningsforbundet avviser kritikken:

– Det er dessverre et faktum at ansatte i PBLs barnehager betaler mer i egenandel enn det andre barnehageansatte gjør. Og vi har en AFP-ordning som gir vesentlig lavere utbetalinger enn det kommunale og mange andre private barnehager har, sier Halvor Hals Kolsrud.

– Vi har aldri sagt at PBLs pensjon er dårlig, men vi risikerer nå at den blir vesentlig dårligere enn andre pensjonsavtaler i sektoren. Enhver skjønner at vi ikke kan godta noe sånt på vegne av våre medlemmer.

Kolsrud mener kravene de stiller er innfridd i en rekke andre barnehager, uten at noen har gått konkurs av den grunn.

– Dette er overhodet ikke en kamp mot private barnehager, dette er en kamp for at PBLs barnehager skal ha like gode arbeidsvilkår som andre private barnehager, sier han.

– Kan få store konsekvenser

Tidligere denne uken var det kontakt mellom partene, men samtalene skal ikke ha ført til noen konkrete skritt videre i retning av en løsning.

– Hvor står streiken nå?

– Fagforeningene har lammet barnehagetilbudet i over 200 barnehager i ulike kommuner. Mellom 2.000 og 3.000 ansatte er tatt ut i strik. Barnehagene organiserer alternative tilbud og følger opp familiene så godt de kan, men dette får dessverre store konsekvenser for mange der ute nå. Det beklager vi sterkt, sier han.

– Har dere forståelse for ønsket om bedre pensjonsordninger? Hvorfor er det helt umulig å innfri?

– Ansatte i barnehagene gjør en utrolig viktig jobb og fortjener virkelig en god pensjonsordning, på nivå med det som andre ansatte i sektoren har. Og det har ansatte i PBL-barnehager i dag. PBL har også lovet at vi skal ha konkurransedyktige ordninger i fremtiden. Men fagforeningene har krevd å få i pose og sekk, og det er ikke mulig for barnehagene å innfri krav som i snitt ville påført barnehagene merkostnader på opp mot en million kroner.

Krevende å få til avtale

På spørsmålet om de er redde for å miste ansatte, skriver Iversen at selv om de har «lojale kunder og ansatte» og «scorer bra på tilfredshetsundersøkelser blant ansatt», er han redd for at informasjonen fra fagforeningene gir inntrykk av at ordningene for ansatte i private barnehager er dårlige.

– Engasjerte og flinke ansatte er en forutsetning for å kunne gi barna et godt tilbud. Så vi ser svært alvorlig på skremmebildet som tegnes av forbundene, skriver han.

– Er det mulig å få til en avtale slik PBL ser det?

– Denne konflikten kan løses ved forhandlingsbordet. Det skal PBL bidra til. Men vi synes det er svært krevende når motparten sprer informasjon som beviselig er feil, sprer utrygghet hos de ansatte og sier at PBL vil nekte ansatte i våre medlemsbarnehager like gode vilkår som andre barnehageansatte. Det er helt feil.