– Det kom som et sjokk at Bane Nor nå utsetter planene i fem år, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen (MDG).

Torsdag ble det kjent at jernbaneprosjektet i Brynsbakken, utsettes.

Jernbaneprosjektet, hvor to nye spor skal bygges i Brynsbakken, der Gardermobanen, Hovedbanen og Gjøvikbanen møtes ved Vålerenga, skulle egentlig ha byggestart i 2023. Planen var at prosjektet skulle stå ferdig i 2025.

Nå sikter imidlertid Bane Nor mot utbyggingsstart i 2027. Det har ikke falt i god jord hos byutviklingsbyråden.

– Uakseptabel oppførsel

Marcussen mener nemlig at Bane Nor har presset Oslo kommune til å hastebehandle togutbygging i Brynsbakken, for så å kaste kortene få måneder senere.

– Dette er uakseptabel oppførsel, ikke minst overfor beboerne i bydel Gamle Oslo, sier hun i en pressemelding.

I mars vedtok bystyret reguleringsplanen, men det har vært store lokale protester mot rivingen av nabolaget kjent som Hylla.

Strekningen skal også få det nye signalanlegget som innføres i Norge, ERTMS (European Rail Traffic Management System).

– Utbyggingen av Brynsbakken kan ikke skje samtidig som byggingen av ERTMS. Behandlingen av planen har tatt lengre tid enn vi hadde forutsatt, og derfor rekker vi ikke å bli ferdige før utbyggingen av ERTMS starter. Derfor må byggestart for Brynsbakken utsettes, har Bane Nors prosjektdirektør Bettina Sandvin tidligere forklart.

Misfornøyd med korte frister

Oslo kommune poengterer nå i en pressemelding at de «på Bane Nors innstendige oppfordring har hastebehandlet planen for kapasitetsøkende jernbanetiltak i Brynsbakken, og at hastverket i saken ble begrunnet med at det skulle sikre bedre togtilbud for en million reisende i Oslo-området allerede fra 2027».

«Bystyret godkjente planen, men var misfornøyd med de korte fristene i en så viktig og omfattende sak, og at det ikke var tid til å se nærmere på ulike lokkløsninger. Tiltaket har svært stor innvirkning på beboere på Hylla, som må flytte, og på beboere på Vålerenga og i Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo», heter det i pressemeldingen fra kommunen.

– Dette er uholdbart. Her har Oslo strukket seg langt og gjort det vi kan for å få planen gjennom i tide, tilsynelatende til ingen nytte. At det kom klager på planen bør ikke komme overraskende på Bane Nor og det forventet jeg at de hadde tatt høyde for, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen.

Hun legger til at byrådet gjerne skulle hatt tid til å vurdere tiltak som tar hensyn til lokalbefolkningen på en bedre måte.

– Denne vinglingen fra Bane Nor skaper økt usikkerhet for befolkningen på «Hylla», og det synes jeg ærlig talt ikke er greit.

Forventer opprydning

Byutviklingsbyråden sier at hun nå forventer at det ryddes opp, og at hun vil be om et møte med Bane Nors ledelse.

– Bane Nor må følge opp bystyrets vedtak, særlig å vurdere alternative lokkløsninger. At vi har et velfungerende togtilbud i Oslo-området er helt avgjørende om vi skal nå klimamålene, sier Marcussen og legger til:

– Jeg forventer også at den nye regjeringen vil følge opp kommunens ønsker om et forbedret togtilbud som respekterer lokalt selvstyre, for nå må Bane Nor skjerpe seg.

Les Bane Nor sitt svar på kritikken lenger ned i saken!

– Muligheter til å få på plass en bedre løsning for lokalmiljøet

Bystyrerepresentant Haakon Riekeles for Oslo Venstre mener også at Bane Nor virker til å ha ført bystyret i Oslo bak lyset.

– Vi ble fortalt at det ikke var noe tid til å utrede alternativer. Nå viser det seg at det ikke stemmer. Da må vi nå gjøre de endringene vi ønsket, men ikke hadde mulighet til i vår. Jeg kommer derfor til å fremme et forslag i bystyret om å endre på reguleringen slik at Bane Nor må utrede lokk over sporene og bevaring av husene, før de kan sette i gang med byggingen, sier han til AO

Videre mener Riekeles at seks nye år til disposisjon gir «alle muligheter til å få på plass en bedre løsning for lokalmiljøet».

– Jeg er glad for at byråden reagerer som hun gjør. Da regner jeg med at hun vil støtte vedtak som tvinger Bane Nor å ta Oslo på alvor, sier Riekeles.

Bane Nor: – Fortsatt ikke en stadfestet plan

På Bane Nor sine nettsider svarer prosjektdirektør Bettina Sandvin på kritikken fra Marcussen:

– Vi har hele tiden vært tydelige på at vi var avhengige av et vedtak i Bystyret senest før påske i år. Politikerne strakk seg langt for å godkjenne planen, og bidra til å holde fremdriften. Nå er vi imidlertid i november og har fortsatt ikke en stadfestet plan. Derfor er det ikke lenger mulig å rekke denne utbyggingen i Brynsbakken, før vi skal bygge nytt digitalt signalsystem på samme strekning, sier Sandvin.

Hun sier at det er fullt forståelig at huseierne på Hylla synes situasjonen er vanskelig. Derfor har Bane NOR tilbudt innløsing av eiendommene nå. Sandvin understreker at dette er et tilbud og at det er helt frivillig.

– Dette er et prosjekt som skaper stort engasjement lokalt. Samtidig er tiltaket viktig for å løse opp i en flaskehals som har konsekvenser for svært mange reisende på Østlandet, og særlig rundt hovedstaden, sier hun.

Les mer om Brynsbakken: