– I vinter fikk vi en klar beskjed fra sektoren om at man ønsket forutsigbarhet for hvordan dette året skulle bli, og derfor fattet vi allerede da en beslutning om å avlyse de aller fleste eksamener for ungdommene i år. Men vi ville beholde én ekstern vurdering, og det var muntlig eksamen fordi den i større grad kan tilpasses lokale forhold.

Det sier Guri Melby (V) til Avisa Oslo etter fredagens pressekonferanse. Konfliktnivået rundt muntlig eksamen blir stadig høyere, og flere aktører i Oslo har tatt til orde for å avlyse eksamenen.

Melby avviser at dette er et ønske regjeringen har tenkt å ettergi.

– Jeg mener fortsatt at det er en beslutning som står seg. Situasjonen har vært denne våren i stor grad som vi forutså. Selv om det har vært et krevende år er det mange som har gitt god undervisning. Vi mener at det er fullt forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen for avgangselevene i år. Det er en viktig erfaring å ha med seg til videre utdanning og videre studier, sier Melby.

Skolebyråden: Stor sannsynlighet for at alle muntlige eksamener i Oslo avlyses

– Uheldig prioritering

– Dette syns jeg er enn uheldig prioritering. Jeg syns vi skulle brukt tiden på å forberede elevene på videregående, ikke på å avholde muntlig eksamen.

Det sier rektor Simon Jara på Stasjonsfjellet ungdomsskole på Høybråten i Oslo. Han reagerer på at Melby ikke har fulgt rådene hun har fått fra skolesektoren.

Jeg skulle sett at de ville følge anbefalingen til barneombudet og til Utdanningsdirektoratet selv som har kommet med innvendinger. Elevombudet viser til at det burde avlyses av hensyn til elevenes ve og vel, og det er jeg enig i, sier Jara.

Rektoren forteller om fortvilte elever som er mye alene. Ifølge Jara melder elevene tilbake at det er ikke den samme tilgjengeligheten når det meste foregår digitalt, og mange spørsmål står ubesvart.

– Dette syns jeg det mangler forståelse for. Det (gjennomføringen av muntlig eksamen, jorun. anm.) har allerede generert et mye mer stressende hverdag for elevene, men også press på lærerne med tanke på standpunkt, sier Jara.

Vil ikke gjennomføres digitalt

Elevorganisasjonens leder i Oslo, Hana Mulalic, har tidligere uttalt til Avisa Oslo at hun reagerer på at det ikke er lagt opp til at elevene kan gjennomføre eksamen digitalt dersom de havner i karantene.

– Vi har hatt digital undervisning hele skoleåret. Jeg tror at å gjennomføre eksamen digitalt er mye bedre enn at en haug med elever kommer til å ende opp uten vitnemål, sier Mulalic.

Melby på sin side, mener det er viktig at eksamen gjennomføre fysisk.

– Jeg tror at for de elevene som skal ha en muntlig eksamen, vil det ha veldig mye å si å kunne møte opp fysisk og se faglæreren din i øynene. Men vi har åpnet for muligheten for at ekstern sensor kan møte digitalt. Så er det sånn at om faglærer er syk og eksamen derfor ikke kan gjennomføres, så blir den avlyst. Da vil du heller ikke være nødt til å ta den opp igjen. Vi skal også sørge at selv om du selv er syk eller i karantene, så vil du få alle muligheter til å søke opptak til høyere utdanning, da må du bare ta den eksamenen seinere, sier Melby.

– Forsvarlig og riktig

Blant dem som har engasjert seg for å få avlyst eksamen, er Barneombudet. I et brev til Kunnskapsdepartementet oppfordret ombudet til å avlyse nettopp muntlig eksamen.

– Hvilket svar har du gitt Barneombudet?

– Det er det svaret jeg gir nå også, vi landet en beslutning der vi avlyse de aller fleste eksamenen. Vi mener det var forsvarlig og riktig å beholde muntlig eksamen, og den beslutninga står vi for, sier Melby.

For rektor Simon Jara er beslutningen uforståelig.

– Hun må jo fatte en beslutning som statsråd, det forstår jeg jo. Men både Barneombudet og direktoratet sier at eksamen burde avlyses av hensyn til elevene. Når hun ikke lytter til dem, er jeg nysgjerrig på hvilke instanser hun har rådført seg med, avslutter rektoren.