Til NTB forteller kunnskapsminister Guri Melby at muntlig eksamen bare kan avlyses hvis det er uforsvarlig smittevernmessig å gjennomføre, og at manglende undervisning ikke er god nok grunn.

Kunnskapsministeren viser til skoleloven, og sier hun har behov for å komme med noen oppklaringer om hvordan regelverket egentlig er.

Dette skjer etter at flere kommuner har vurdert å avlyse muntlig eksamen, blant dem Oslo kommune:

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen uttalte for noen dager siden det er stor sannsynlighet for at muntlige eksamener blir avlyst, men at hun ikke visste om hvorvidt hun har handlingsrom til å gjøre det.

Kunnskapsministeren viser til at svaret er klart:

– Jussen er veldig klar. Det kan være uenighet om regelverket, men det er en annen sak. Kommunene står ikke fritt til selv å bestemme om de skal gjennomføre muntlig eksamen eller ikke. Verken i år eller andre år, sier Melby til NTB.

– Det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses, man kan ikke bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen. Det er veldig viktig å sjekke på forhånd. Du kan ikke velge hvilke deler av opplæringsloven du følger, fortsetter hun.

Kan bli eksamen i juni

Kunnskapsministeren mener at selv om eksamen blir avlyst, kan den gjennomføres så sent som juni hvis smittevernsituasjonen da har endret seg.

Hun står på regjeringens beslutning om at muntlig eksamen skal gjennomføres.

– Det er ingen tvil om at det her har vært et spesielt og krevende år, det har det vært for både skoleelever og studenter. Men så har vi sett at det stort sett har gått veldig bra de fleste stedene. På universitetene gjennomførte de helt nye eksamensformer, og det gikk fint, sier Melby.

– Hvis de har grunnlag for å gi elevene et vitnemål, så har elevene også grunnlag til å gå opp i muntlig eksamen, sier hun.