– Medievanene endrer seg stadig raskere blant våre lesere, og generasjonsforskjellene blir tydeligere. Vi ser at mange yngre mediebrukere i økende grad har andre vaner og forventninger enn sine foreldre. Derfor skal vi fremover lykkes enda bedre med å nå flere i Oslo med vårt innhold, sier Avisa Oslo-redaktør Magne Storedal.

Nytt eksperiment

Endringene i medievaner presenteres ofte på tradisjonelle måter. For å gi et annerledes innblikk presenteres nå det sosiale eksperimentet «Kampen om folks tid» med fem historier fra virkeligheten.

Filmene som er laget av eksperimentet, retter et skråblikk på noen av generasjonsforskjellene i mediebruk og hvordan disse endringene kan oppleves og leves på ulikt vis.

Deltakerne forteller om verdien av tid og sine personlige medievaner. Deretter bytter de medievaner med en person fra en annen generasjon. Ingen av deltakerne i eksperimentet visste på forhånd hva de gikk til.

Nesten en av fem er «nyhetsunnvikere»

Norsk mediebarometer 2021, fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at i aldersgruppen 16 til 24 år konsumerer 17 prosent kun nyheter i sosiale medier, mens 18 prosent er såkalt nyhetsunnvikere. De får ikke med seg nyheter på en vanlig hverdag.

Pål Nedregotten, konserndirektør for data og teknologi i Amedia, forteller at endringene i folks medievaner ofte presenteres som grafer, tall og rapporter.

– Vi ønsker å bidra med et annerledes innblikk i disse endringene. Det er bakgrunnen for at vi har laget det sosiale eksperimentet «Kampen om folks tid».

Test deg selv

På nettsiden kampenomfolkstid.no kan du se filmene fra eksperimentet og ta generasjonstesten for å se hvilken generasjon dine medievaner tilhører.

Dype endringer i vaner og forventninger krever stadig mer av alle etablerte samfunnsinstitusjoner, både i privat og offentlig sektor, for å levere på sine samfunnsoppdrag.

– Det er gjort en avgjørende jobb for bedre digitalt innhold, formater og løsninger for ulike mediebrukere de siste årene, men med tempoet i endringene må vi sammen ha taktskifte i arbeidet med konsekvensene for medieutviklingen. Slik at vi kan stå sterkere sammen og ta tydeligere valg for å sikre journalistikkens viktige samfunnsrolle nå – og i fremtiden, sier Anders Møller Opdahl, konsernsjef i Amedia.

Amedia er Avisa Oslo sin utgiver.