– MDGs gruppe har i dag vedtatt at vi mener Fornebubanen bør bygges etter opprinnelig plan. Det er for mye nytte som går tapt med kutt i stasjoner, sier Eivind Trædal til Avisa Oslo.

Mandag avholdt MDG gruppemøte for bystyregruppa, der de blant annet diskuterte Fornebubanen. Der kom de frem til at MDG går inn for å bygge hele banen etter den opprinnelige planen – altså vil de ikke nedskalere planene for å kutte kostnader til prosjektet.

Trædal mener det er et viktig prosjekt for hele Oslo-regionen, som vil gi bedre kapasitet på andre T-banelinjer og flere avganger også i Groruddalen.

– Å skrote enigheten nå, vil sette klimaarbeidet og satsingen på kollektivtransport mange år tilbake. Byggingen er allerede godt i gang. Dersom vi skulle stoppe nå, vil milliarder av fellesskapets penger bokstavelig talt forsvinne i et tomt hull i bakken, sier han.

MDG har – i motsetning til byrådskollegene SV og Ap – vært klare på at de støtter bygging av Fornebubanen etter de siste kostnadsestimatene, men har vært åpne for å se på om det kan ligge tiltak som vil kutte kostnadene i prosjektet.

Vil forsterke Majorstua stasjon

– Vi mener også at Majorstua stasjon bør kapasitetsforsterkes slik at man kan utnytte den økte kapasiteten når banen er klar, sier Trædal.

Da forhandlingsutvalget i Oslopakke 3 la frem finansieringsplanen for Fornebubanen i april, ble det klart at en ny Majorstua stasjon ikke lenger lå inne i planene. MDG ønsker likevel at stasjonen skal oppgraderes, for å få bedre kapasitet til å håndtere den nye banen til Fornebu.

– Hvis man ikke øker kapasiteten på Majorstua stasjon overhodet forsvinner mye av gevinsten med Fornebubanen, sier Trædal til AO.

Samtidig har gruppen kommet frem til at Viken må komme med innrømmelser overfor Oslo for å få gjennomført prosjektet.

– I tillegg mener vi at Fornebubanen og E18 vestkorridoren bør sees i sammenheng, og at Viken bør ta en større andel av risikoen ved prosjektet, for eksempel ved at bompenger i E18 regnes inn i 60/40-fordelingen og grunneierbidrag på Fornebu fordeles etter eierbrøken. Primært mener vi naturligvis også at E18 vestkorridoren bør skrotes, sier Trædal.