Gå til sidens hovedinnhold

MDG-Toms forslag får Iselin til å juble: Vil ha nullutslippssone på Ring 1 og i Bjørvika

– Det ville ikke bare gitt utslippskutt, men også bedre luft og mindre støy, sier Gamle Oslo MDGs Tom Kristian Berger om forslaget. Berger møter avventende skepsis fra Ap og blank avvisning fra Frp og Høyre.

– Vi i Oslo hadde fått herredømme over noen veldig viktige sentrumsgater. Da vil vi for eksempel kunne gjøre Dronning Eufemias gate til en nullutslippssone. Det ville ikke bare gitt utslippskutt, men også bedre luft og mindre støy.

Et drønn fra en motorsykkel i høyt tempo understreker poenget til Gamle Oslo-politiker Tom Kristian Berger.

Berger mangler ikke entusiasme når han fullroser forslaget om å gi kommunene makt til å innføre soner uten fossildrevne biler på riksveier. På Stortinget stemte kun Bergers eget MDG og SV for det.

Sistnevnte parti har imidlertid varslet at kampen ikke er over, og i Gamle Oslo forbereder Berger og hans partikolleger et forslag om å utvide byrådets planlagte nullutslippssone i sentrum til å også gjelde hele Bjørvika.

Dette inkludert de statlige veiene samt Bispevika, Barcode og Sørenga.

– Uteområdet i Bjørvika er kjempeattraktivt, blant annet fordi det er bilfritt, men det også er masse uteserveringer langs hele Dronning Eufemias gate. Åpent Bakeri, Code Jeg tror det er en ulempe at det er så mye støy her, argumenterer Berger.

Les også

Vil la Oslo bestemme om riksveier skal bli diesel- og bensinfrie: – Uoverstigelige problemer, svarer Ap

Legger fram forslag

Dronning Eufemias gate er en riksvei. Derfor er Gamle Oslo MDG ikke bare avhengig av støtte for nullutslippssone lokalt i Oslo, men også fra Stortinget.

Nestlederen i byutviklingskomiteen i Gamle Oslo forteller at MDG kommer til fremme følgende konkrete forslag i bydelsutvalget:

  • Byrådet går i dialog med nasjonale myndigheter for å sikre at Ring 1 og innenforliggende statlige veier kan inkluderes i den utslippsfrie sonen som planlegges i sentrum.
  • I tillegg til fossildrevne personbiler og lette varebiler må fossilforbudet også omfatte motorsykler
  • Tilgang til utenlandsferjene på Vippetangen kan fortsatt holdes åpne for fossilkjøretøy via E18 og tunnelrampene i en overgangsfase.
  • Dersom statlige myndigheter ikke godtar utslippsfrie soner på sine veianlegg, bes byrådet arbeide for at de kommunale veiene i Bjørvika blir inkludert i den fossilfrie sonen slik at den omfatter Sørenga, Bispevika og Barcode
  • Byrådet utreder mulighet for at bybetjenter kan håndheve utslippsfri sone ved at de delegeres myndighet av samferdselsdepartementet til å stanse og kontrollere kjørende biler.
  • Kjøretøy med HC-bevis skal gis unntak fra fossilforbud i en overgangsfase.
  • Støtteordningen til ladepunkter i borettslag må ha tilstrekkelig finansiering for å sørge for at alle borettslag innenfor sonen er sikret støtte til ladepunkter.
Les også

Jubler over gigantsuksess etter at bilene forsvant: – Møteplassen vi drømte om og vel så det

Viser til lite trafikk og godt kollektivtilbud

2019-statistikk fra Statens vegvesen viser at rundt 12.000 kjøretøy kjører gjennom Dronning Eufemias gate årlig.

Trafikken er enda større andre deler av Ring 1, og flere av bilene som kjører der i dag, vil ikke kunne bruke veien om Gamle Oslo MDG sitt ønske blir fulgt opp av klarsignal fra Stortinget og byrådet.

Innføringen av utslippsfrie soner har også blitt kritisert av motstandere i Rødt, Sp, FNB og Frp for å være usosiale.

– Det blir for dem som har råd til å kjøpe elbil og til å kjøpe seg forbi begrensningene, mens de andre blir stengt ute. Da snakker vi om at dyre elbiler, som allerede har masse subsidier, får eksklusiv tilgang til deler av byen vår, sa Rødts Seher Aydar til Avisa Oslo tilbake i februar.

Da Avisa Oslo spør Tom Kristian Berger hva han tenker om problematiseringen av nullutslippssonene, svarer han som følger:

– Det første jeg vil si, er at bare 7 prosent av arbeidsreisene til sentrum skjer med bil. Resten foregår med sykkel, gange og kollektiv. Så bilbruken i Oslo sentrum er veldig lav, det er få som blir rammet av dette.

– Det er også et område vi har landets beste kollektivdekning, og hvor vi også har god tilgang på delebiler, fortsetter Berger.

– Vi må begynne nå

Berger understreker også at verden står inne i en alvorlig situasjon med tanke på klimaet.

Et klart flertall i Oslos bystyre har vedtatt at hovedstaden skal være tilnærmet utslippsfri i 2030. Og selv om det ikke er offentliggjort konkrete undersøkelser på i hvor stor grad nullutslippssoner vil påvirke utslippsmengden, mener byråd Lan Marie Berg (MDG) at sonene er byens viktigste verktøy ved siden av bompenger.

Bestillingen fra byrådet innebærer også at den planlagte sonen skal innrettes på en slik måte at estimert effekt er minimum 5000 tonn CO₂-reduksjon årlig innen 2023.

– Våre politiske motstandere kaller dette symbolpolitikk. Det er det slettes ikke. Hvis vi skal nå 2030-målet, må vi starte et sted. Og da er det helt naturlig å starte her i sentrum, mener Bergs partikollega Tom Kristian Berger.

Han får full støtte av Bjørvika-beboer, skuespiller og samfunnsdebattant Iselin Shumba.

– Denne veien er et problem, sier hun til Avisa Oslo.

Shumbas leilighet vender ut mot vannkanten og ikke mot den travle veien, som mange bruker til å kjøre ut av sentrum. Dermed merker hun ikke så mye til bilene som durer forbi.

Shumba er imidlertid både opptatt av luftkvalitet og at Oslo faktisk skal levere på klimafronten.

– Hvis vi skal være verdens første fossilfrie by, må vi jo gjøre noe, selv om det er vanskelig. Vi må begynne nå hvis vi skal ha resultater å vise til, mener Bjørvika-beboeren, som mener at koronapandemien viser hvor fort det norske samfunnet klarer å omstille seg – når de først vil.

– Tenk om vi kunne behandlet klimakrisen på samme måte. Om kort tid er jeg redd vi ikke noe valg. Og for et sted å sette en tydelig standard og et veiskille. Dronning Eufemias gate. En fremtid ei dronning verdig, sier Iselin Shumba til Avisa Oslo.

Skepsis fra Ap

Ap i Oslo har vært tydelig på at de ønsker et pilotprosjekt med nullutslippssoner i Kvadraturen i Oslo sentrum.

Samtidig har de også sagt at de vil skjerme boligområdene på Grønland og Tøyen for pilotprosjektet, noe Gamle Oslo Ap-gruppeleder Agnes Viljugrein viser til da Avisa Oslo tar kontakt.

– Vi har ikke tatt stilling til dette forslaget, men jeg er nok i utgangspunktet litt kritisk, sier Viljugrein om Gamle MDGs forslag om å gjøre Bjørvika og Ring 1 fossilfritt.

Hun sier at lokallaget hennes må ta stilling til om en slik nullutslippssone vil ramme beboerne i Bjørvika og Sørenga på samme måte som Ap frykter ville skjedd på Tøyen og Grønland.

– Vi må også få vite mer om de trafikale konsekvensene. Bjørvika er et viktig knutepunkt for mye trafikk inn til og ut av Oslo, og dermed kan en nullutslippssone på Ring 1 potensielt ha store konsekvenser.

Les også

Vil gi bydelsutvalgene makta over sykkelveier

Frp sterkt imot

Gamle Oslo Frps leder Sigurd Fredeng er på sin side grunnleggende imot det lokallaget til MDG foreslår.

– For det første synes jeg at vi må ha biltrafikk i dette landet. Det nytter ikke å si at det bare skal være elektriske biler innenfor et visst område, og for det andre tror jeg det er lovstridig å forby en type biler å kjøre når det ikke er forbudt å kjøpe dem, sier Fredeng til Avisa Oslo.

Les også

Bompengepartiet hyrer advokat for å stoppe utslippsfrie soner: – Vi kommer til å forfølge Oslo kommune

– Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal ha nullutslippssoner. Det er mye bedre å bruke gulrot enn pisk, sier Fredeng.

Som Frp-politiker er ikke Fredeng heller ikke noen tilhenger av bomringen, men hvis byrådet ønsker en overgang til elbil, så mener han heller at de burde gå tilbake til ordningen der elbilene ikke ble taksert.

– Da kan de som vil, bytte, sier Sigurd Fredeng, som avslutter på følgende måte:

– Vi er for frihet til folket, ikke tvang.

Også Høyre uenige

MDG-forslaget møter også en kald skulder hos Gamle Oslo Høyre.

– Høyre mener at vi kan ha nullutslippssoner, men at dette skal gjøres med nøkternhet og i dialog med innbyggere og næringsliv, skriver bydelsutvalgsmedlem Tjeran Vinje i en e-post til Avisa Oslo.

I e-posten viser Vinje til at regjeringen i sin klimaplan 2021–2030 kom med forslag om å etablere nullutslippssoner i noen byer, men at riksveier ikke skal inkluderes i sonene.

– Statlige veier er en del er nettet i den nasjonale infrastrukturen, dette gjelder også de som ligger innenfor Ring 1 og innenforliggende veiene som MDG ønsker fossilfrie, skriver Vinje.

Når det gjelder de kommunale veiene inn til Bjørvika, påpeker Høyre-politikeren at de leder inn til et nabolag der mange bor.

– Vi ønsker ikke at fossilfrie veier skal skape et klasseskille og gentrifisering med at det kun er beboere som har råd til å til å kjøpe elbil som kan bo der, eller legge et utilbørlig økonomisk press på for eksempel barnefamilier som allerede bor der, skriver Vinje.

– Området i Barcode og Bjørvika er viktige årer til resten av samferdselen i byen. Veien leder ned til tunnelsystemet i byen, store næringsbygg og ikke minst transport for henting og levering til Oslo S. Igjen vi er ikke imot fossilfrie veier og områder, men det må gjøres med realisme og aktsomhet, heter det i e-posten fra Tjeran Vinje i Gamle Oslo Høyre.

Les også

Anklager Høyre for å jage fossilbilen ut av Oslo: – Bare et tidsspørsmål

Kommentarer til denne saken