Politikerne i bydelen vil dermed be byrådet om å utforske mulighetene for å gjøre et forsøk med 20-sone på Kampen.

Fartsgrensen er blitt heftig debattert etter omtale i Avisa Oslo, men forslaget nådde gjennom den første politiske dragkampen før det kan bli en realitet.

Utprøving av 20-grensa ble vedtatt med ti mot fem stemmer i bydelsutvalget. MDG, Ap, SV og Venstre stemte for. Høyre, Rødt og Frp stemte imot.

Siden det opprinnelige forslaget, er det også lagt til en presisering om at de ønsker seg fartsdempende tiltak som opphøyde sykkelfelt, beplantning og gangfelt i brostein. Dette i dialog med beboere, næringsliv og foreninger på Kampen.

Når forslaget går videre, må det først vurderes av byrådet og Bymiljøetaten. Deretter kan det sendes som en søknad til Statens vegvesen som et prøveprosjekt, mener Bymiljøetaten. Statens vegvesen er imidlertid ikke overbegeistret for 20-sone som tiltak i seg selv for å redusere fart.