Vedtaket ble fattet under fylkeslagets årsmøte, der bystyregruppeleder Eivind Trædal argumenterte for å innføre blandingsmodellen.

– Jeg er glad for at partiet ser at det er fornuftig å åpne for endringer i inntaksmodellen. Vi tjener ikke på en utvikling der vi får stadig mer segregerte skoler.


MDG-ordførerkandidat Rauand Ismail var en av dem som tok til orde for å beholde dagens inntaksmodell. Han omtaler likevel dagens vedtak som «greit».

– Vi har vedtatt at vi åpner for å se på endringer i inntaksmodellen og har ikke gått god for noen av dagens alternative modeller til inntak. Så har vi sagt at det er viktig at en eventuell ny modell er forståelig og forutsigbar for elevene når de skal søke skole. Ingen av modellene som har vært diskutert til nå er det, etter min mening, sier Ismail til Avisa Oslo.

- Det beste alternativet

Blandingsmodellen ble lansert av skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Den er et alternativ til dagens rene karakterbaserte modell, og støttes også av Oslo Ap.

Grepet innebærer at én andel tas inn på ulike videregående skoler basert på karakterer, slik det er i dag. Én annen andel tas inn fra ulike karaktergrupper.

– Det er det beste alternativet. Elevorganisasjonen har tilsluttet seg dette. Jeg mener at det er bra å høre på elevene og ser utfordringene med et system som fungerer veldig godt for de ressurssterke og dårligere for resten, sa Trædal.

– Jeg vil også advare mot fella av å ikke ta et valg. Da støtter man i praksis et system med økt segregering, sa Eivind Trædal.

Kritiserte blandingsmodellen

Grünerløkka MDG-representanten Ulrike Zamudio Tveterås var uenig med Trædal.

Hun mente at en blandingsmodell ikke hjelper elevene med svakest karakterer.

– Det er et forsøk på ta tak i forskjeller på et altfor sent tidspunkt og feil sted, sa Tveterås.

Programkomitémedlem Eirik Torressønn Myrvold tok i november til orde for en tredje løsning. Den innebærer plusspoeng til elever fra hjem med lav utdanning. Denne løsningen fikk ikke flertall under Oslo MDGs årsmøte.

Kan avgjøre framtida til tusenvis av barn: – Osloskolen er segregert