I slutten av juli omtalte Nettavisen nyheten om at tidligere stortingspolitiker fra Frp, Mazyar Keshvari, var tiltalt for grove trusler mot sin eks-samboer, vitnepåvirkning og flere andre forhold.

Keshvari representerte Oslo på Stortinget og var vara for Frp-leder og tidligere finansminister Siv Jensen i over seks år, før Frp trakk seg fra regjeringen. Keshvari var også leder for Oslo Frp i flere år.

Nå er den tidligere toppolitikeren dømt til fire måneders fengsel i Nedre Romerike tingrett for trusler mot eks-samboeren. Dette får Avisa Oslo bekreftet.

Retten: – Eks-samboeren er troverdig

«Etter bevisførselen finner retten det bevist ut over enhver rimelig tvil at Keshvari deretter gikk ned på kontoret i underetasjen og hentet et våpen og rettet det vekselvis mot seg selv og XX (eks-samboeren, red. anm.), og at han trakk av fem ganger.

I bevisvurderingen av det videre hendelsesforløp denne kvelden har retten lagt stor vekt på XXs forklaring, som retten finner troverdig. Forklaringen er nøktern og uten overdrivelser, og det er ingen vesentlige avvik eller endringer i forklaringen over tid», står det i dommen.

Keshvari ble også dømt til å betale oppreisningserstatning på 20.000 kroner. Men han er også frifunnet for vitnepåvirkning, brudd på besøksforbud og andre trusler.

– Vi mener at oppreisningsbeløpet er for lavt, men dette handler uansett ikke om penger. Nå håper vi at saken er ferdig slik at min klient kan begynne å legge dette bak seg, sier bistandsadvokat Marte Brodtkorb til Avisa Oslo.

– Keshvari er også dømt for det mest alvorlige forholdet i tiltalen, det saken faktisk handler om.

Dommen på fire måneders fengsel kommer i tillegg til straffen på elleve måneders fengsel han ble idømt for bedragerier etter å ha jukset med reiseregninger på Stortinget.

Det vari februar 2019 at tidligere stortingsrepresentant og Frp-politikeren Keshvari ble pågrepet i sitt daværende hjem på Romerike og siktet for grove trusler. Han måtte overnatte på glattcelle, men ble løslatt dagen etter.

Elden: – Glad for frifinnelse

I retten erkjente den tidligere Frp-toppen ikke straffskyld for noen av forholdene han var anklaget for.

– Vi er glade for at han ble frifunnet for de fleste forholdene, og tar dommen på fire måneder til etterretning, skriver Keshvaris forsvarer John Christian Elden til Avisa Oslo.

Den tidligere Frp-toppen har tatt betenkningstid på om han anker dommen, opplyser Elden.

Politiet mener at den tidligere Frp-profilen skal ha truet eks-samboeren med en form for russisk rulett med en revolver. Trusselepisoden ble også tatt opp på lyd.

Retten mener det er bevist at Keshvari trakk av fem ganger med revolveren hvor to av gangene var i retning av samboeren. Men retten har ikke funnet det bevist at det var ammunisjon i våpenet. Men retten slår likevel fast at eks-samboeren opplevde situasjonen som så skremmende at hun låste seg inn på badet og ringte politiet.

Avisa Oslo har hørt lydopptaket hvor det går frem at eks-samboeren hylskriker, gråter og fremstår som redd for sitt eget liv.

Lydopptaket var også et sentralt bevis i retten.

– Dette er ikke en lek

I dommen står det:

«XXs forklaring om hendelsesforløpet underbygges av den øvrige bevisførselen, særlig lydopptaket. Der kan det høres at Keshvari leter etter nøklene sine, og XX sier hun går og legger seg. Så går det litt tid med sint mumling fra Keshvari før XX spør om han retter et våpen mot henne. Keshvari spør «ser du disse kulene», og at han «putter en inni». Begrepet russisk rulett kommer opp, og XXs stemme blir mer og mer hysterisk når hun gjentatte ganger skriker «dette er ikke en lek».

Det høres knepplyder som er forenlig med at et våpen blir trukket av. I det Keshvari sier at dette er den fjerde og maks tre igjen, skriker XX at hun vil ringe politiet. Keshvaris stemme blir svakere når han sier «drit i det». Hun fastholder at hun vil ringe og sier at «du truer med russisk rulett» og «ett sted må grensen gå.»

Det kommer også frem i dommen at Keshvari, etter å ha blitt konfrontert med lydopptaket, erkjente at han hadde rettet et våpen mot sin daværende samboer. Men han har bestridt at det var en trussel og at han bare brukte en gasspistol med pelletskuler.

– Påtalemyndigheten merker seg at han er dømt for det mest alvorlige forholdet, trusler med skytevåpen. Vi er fornøyd med at retten har funnet det bevist at det har vært en trusselsituasjon. Før jul tar jeg stilling til om dommen blir anket, sier politiadvokat Ingrid Hærem til Avisa Oslo.

Formelt er det statsadvokaten som endelig avgjør om dommen blir anket, men politiadvokaten gir en innstilling før avgjørelsen tas. Hærem ønsker ikke å si for mye om postene Keshvari ble frifunnet for.

– Vi registrerer at rettens vurdering ikke er lik det påtalemyndigheten prosederte på når det gjelder posten med vitnepåvirkning og besøksforbudet, sier hun.

– Utelukker Keshvaris forklaring

I dommen heter det videre:

«I lys av de ovennevnte bevisene mener retten denne forklaringen kan utelukkes. Forklaringen om at våpenet hadde vært en gasspistol kom først i avhør i juni 2020, nesten halvannet år etter hendelsen, og fremstår som oppkonstruert og tilpasset de fremlagte bevis.

Tilsvarende tilpasning skjedde i første avhør på stedet 3. februar 2019, da Keshvari nektet for at det hadde vært noen skyteepisode overhodet. Dette gjentok han i et nytt avhør senere på dagen. Da han etter et avbrudd i avhør nummer to ble konfrontert med at det forelå lydopptak av hendelsen, avsto han fra videre forklaringer.

Keshvari snakket dessuten selv om «kuler» på lydopptaket, og ikke pelletspatroner eller plasthylser, som han snakket om i sin rettslige forklaring om gasspistolen.»