Under pandemien har man fått en økning i antall fødsler i Oslo. Dette har ført til et stort press på jordmortilbudet og i bydel Nordstrand så de seg nødt til å avvise gravide fra jordmoroppfølging. Nå omorganiserer bydelen, slik at alle skal få et tilbud.

– Jeg ble veldig paff da jeg ringte og fikk et kort svar om at «vi kan ikke ta imot deg, du må gå til fastlegen». Særlig når dette er noe både fastlege og gynekologer har anbefalt meg underveis i svangerskapet og jordmoroppfølging er et lovpålagt tilbud, forteller en førstegangsfødende til Avisa Oslo.

Bekrefter stort press

Nina Kristine Lyng, avdelingsdirektør for oppvekst og velferd i Bydel Nordstrand forteller at økningen i antall fødsler har fått konsekvenser for tilbudet til gravide i bydelen.

– Vi har ca. 10 prosent økning nå, sammenlignet med samme periode i fjor. Det har vært et stort press på jordmødrene våre i år. Rekordmange føder, og jordmødrene blir pålagt stadig flere oppgaver. Samtidig er sommermånedene vanskelige på grunn av ferieavvikling, sier Lyng.

I bydel Nordstrand ble etterspørselen etter jordmødre så høyt at de så seg nødt til å avvise gravide med termin til sommeren og høsten. Lyng forteller at dette gjaldt rundt 15 gravide, som i stedet ble henvist til fastlegen.

– Jordmødrene har rett og slett ikke kapasitet, sier Lyng.

Hun legger til at det ikke var snakk om å «sette folk på gata» eller overlatt til seg selv, men at de ble henvist til fastlegen.

– Samtidig er det jo mange som ønsker den oppfølgingen som jordmødre kan gi, selv om fastlegene også kan gi veldig god oppfølging. Vi fikk en klage på dette, og har nå satt oss ned for å gå gjennom alle planer på nytt.

Lover et tilbud til alle

Etter klagen har bydelen «omorganisert» og kan nå love alle gravide et tilbud:

– Vi har gjennomgått tilbudet og redusert på noe slik at vi fikk frigjort kapasitet til de som ber om oppfølging hos jordmor, sier Lyng og legger til:

– Det blir litt annerledes, men vi kan love at alle skal få kontakt med en jordmor og få en samtale. Deretter må man se an individuelle behov og ønsker.

– Det er jo veldig hyggelig at det kommer flere barn til bydelen vår, og vi håper at vi kan gi både foreldre og barn et godt tilbud, avslutter Lyng.

Byråden: – Kvinnene skal få omsorgen de har behov for

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen, sier at de kommunale tjenestene har et ansvar for å bidra til at alle barn får en god start på livet:

– Vi vet hvor viktig god svangerskapsomsorg er for barnas utvikling og fremtidige helse. Det gjelder også for den gravide. Kinnene skal få den omsorgen de har behov for, sier Thorkildsen.

Hun legger til at byrådet derfor har styrka jordmortjenesten kraftig de siste åra. Samtidig medgir hun at situasjonen på Nordstrand var «uheldig»:

– Det er uheldig når myndighetskravene ikke overholdes. Gravide har rett til å velge om de ønsker omsorg fra jordmor eller fastlege, og vi som kommune har et ansvar for å sikre en reell valgfrihet. Jeg forstår frustrasjonen til de gravide: En kvinne har rett til selv å velge hvem hun vil motta omsorg fra.

Thorkildsen legger til at hun ikke er kjent med hvilke prioriteringer bydelen har gjort i denne saken.

– Alle gravide i Oslo skal få et godt tilbud, men det er ikke sikkert at tilbudet alltid skal være helt likt. Vi er opptatt av at svangerskapsomsorgen skal være tilpasset kvinnens egne behov. Det betyr at alle skal få oppfylt de rettigheter de har, få de svangerskapskontrollene som nasjonale retningslinjer tilsier, men at omsorgen også skal være tilpasset den enkelte, sier Thorkildsen.

– Må følge ekstra godt med

Byråden sier at hun har tillit til at bydelene kan håndtere det økte presset, og mener at pandemien viser at bydelene fint kan håndtere et stort press:

– Samtidig må vi følge ekstra godt med nå som det viser seg at det fødes langt flere barn enn før, sier Thorkildsen og legger til:

– Og det er jo en gladnyhet at det fødes flere barn!

Kilden Avisa Oslo har vært i kontakt med forteller at hun er glad de rydder opp:

– Jeg synes det er kjempebra at de nå sørger for kapasitet til de som ber om oppfølging hos jordmor, men er bekymret for hva det innebærer med at de har «redusert på noe», sier hun.