Det forteller en fortvilet Mathilde Løken (26).

I et og et halvt år har hun jobbet som sykepleier. Nå jobber hun på et sykehjem i Oslo. Det siste halve året har vært beintøft og flere ganger har hun grått etter jobb.

Nå er hun en av mange sykepleiere som roper varsku, og sier de vurderer å slutte.

Knakk sammen

– Jeg ble ferdig med utdannelsen min i 2019, og rakk akkurat å få et halvt år i en normal jobbhverdag før pandemien slo inn over oss. Det siste halvåret har vært tøft. Nå er vi mange som rett og slett er psykisk og fysisk utslitte, sier hun og utdyper:

– Siden det nye smitteutbruddet har flere og flere havnet i karantene, fordi de har barn i skole eller barnehage med smitte. Vi som er igjen er så overarbeidet at vi nesten ikke orker mer.

Før helgen delte hun en bildeserie av seg selv på jobb. «Meg før VS etter vakt», skriver hun. På bildene ser vi en ung sykepleier i uniform gå fra smilende til tårevåt.

– Jeg knakk sammen etter vakt. Jeg var så sliten og lei, og kjente at jeg bare måtte ventilere og få det ut, sier hun.

I innlegget beskriver hun en arbeidshverdag med altfor høyt arbeidspress, og altfor lite tid.

– Gråter du ofte etter jobb?

– Jeg er jo en følsom person, men jeg har ikke for vane å ta til tårene etter jobb. Men det siste halvåret har jeg grått etter nesten hver vakt. Både fordi jeg er så sliten, men også for pasientene, fordi jeg ikke kan gi dem den omsorgen de trenger.

Løken mener at slik situasjonen er nå, kan hun ikke tilby den pleien som en sykepleier skal.

– Det å måtte løpe mellom pasienter og kun rekke å titte innom en som ligger å er døden nær syntes jeg rett og slett er for uverdig. Det strider imot all etikk jeg har lært.

– Har vært i knestående lenge

– Helsevesenet har vært i knestående lenge, og det har blitt varslet om underbemanning i flere år. Under pandemien er det blitt ekstra synlig. Arbeidsoppgavene er blitt flere og tyngre, og vi blir færre og færre på jobb, sier Løken og forklarer:

– Vi må jobbe med visir og munnbind, og mange sykepleiere i landet pålegges å jobbe dobbelt, eller får feriedager inndratt. Mange havner i karantene, så vi er alltid underbemannet. Mange slutter fordi arbeidspresset er så høyt, eller fordi de er redd for å få korona – vi er jo ekstra utsatte, sier hun.

Tall fra Folkehelseinstittuttet viser at risikoen for sykepleiere mot gjennomsnittsbefolkningen covid-19 har økt det siste halvåret.

I en undersøkelse gjennomført av Sykepleien oppgir 72 prosent av sykepleierne som ble spurt at de det siste året har vurdert å slutte som sykepleier eller bytte arbeidsplass. Det er en markant økning i forhold til tidligere undersøkelser.

Løken tar en pause. Hun har ikke for vane å bli forbannet eller å rope høyt, men som hun sier:

– Nå er det faktisk helt krise. Noe må skje.

– Ikke underverker for rekrutteringen

Nå vil hun adressere Jonas Gahr Støre og regjeringen, og ber om at det settes inn tiltak for å lette på byrden. Det må utdannes flere helsearbeidere og sykepleiere, og det må bli mer attraktivt å komme til og å bli i yrket, mener hun.

– Den behandlingen sykepleierne har fått under korona gjør ikke yrket mer attraktivt. Selv studenter jeg har veiledet, som ikke engang har rukket å komme ut i jobb, er allerede i tvil, sier Løken og legger til med et skjevt smil:

– Korona har ikke akkurat gjort underverker for rekrutteringen av sykepleiere. Vi får en applaus og en fruktkurv, men vi får ikke noen ordentlig kompensasjon eller noen ordentlig anerkjennelse.

Hun mener at om det ikke skjer noe, vil konsekvensen være at rekrutteringen til yrket snur: Flere vil slutte, og færre vil utdanne seg.

– Jeg er redd for at vi vil se en bølge av sykepleiere som slutter nå. Særlig blant dem som jobber på intensivavdelingene. Jeg vet om mange som snakker om å bytte yrke, som ikke orker å jobbe masse overtid, bli nedringt og gå rundt med dårlig samvittighet.

Les også

Når hvert sekund teller

Vurderer å slutte

Løken sier at det er det hun er redd for selv også, at hun ikke skal orke mer. Hun vet hvor mye jobben hun gjør trengs.

I innlegget på Instagram avslutter hun med å skrive at hun vurderer å slutte i jobben.

– Har du vurdert å slutte som sykepleier?

– Hvis det ikke skjer noen endringer, så klarer jeg ikke å se for meg noen fremtid i dette yrket. Jeg er 26 år, og har rygg som en 70-åring. Jeg er utslitt. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal klare den fysiske og psykiske belastningen i 40 år til.

Løken tar en pause før hun fortsetter:

– Og det er vondt for jeg elsker jobben min, men man må ta vare på egen helse også – det er litt som man sier i sikkerhetsinstruksjonen på flyet: «Ta først på egen maske før du hjelper andre».

– Ikke for enhver pris

Innlegget hun la ut på sosiale medier har fått enorm respons. Både kjente og ukjente har delt og likt innlegget. Mange sykepleiere kommenterer at de kjenner seg igjen. Løken sier hun er overveldet og glad over responsen – og at flere sier ifra.

– Det er typisk at det ikke skjer noe før det er helt krise, men jeg håper dette kan bidra til at regjeringa forstår alvoret.

– Alt jeg vil er å jobbe som sykepleier, men ikke for enhver pris. Og da må det komme mer enn bare tomme ord fra regjeringa, avslutter hun.


– Står i akutt fare for å miste sykepleiere

Bård Erik Ruud er leder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo. De har 18.500 medlemmer i Oslo, brorparten av sykepleierne som jobber i myen. Allerede er det sykepleiermangel i hovedstaden, forteller han.

Ruud forteller at han blir kontaktet av mange som forteller at de vurderer å forlate yrket.

Virkeligheten Løken beskriver, er i tråd med det han blir fortalt fra medlemmer.

– Vi kjenner oss absolutt igjen det hun beskriver. Politikerne og arbeidsgiverne må lytte til dette. Vi står i akutt fare for å miste sykepleiere fordi belastningen er for høy. Det er en enorm påkjenning å stå i en arbeidshverdag der du på grunn av mangel på personell og ressurser opplever å bli hardt presset på hva som er forsvarlig faglig og etisk.

Ruud er enig i at helsetjenesten står i en krise. 1 av 5 sykepleiere slutter etter 10 år og flere enn før pandemien oppgir at du har vurdert eller vurderer å slutte eller bytte arbeidsplass. Lav bemanning, misnøye med lønnsnivået og høy belastning oppgis som grunnene.

– Det har vært satset for lite på å beholde de vi allerede har utdannet og vi har blitt helt avhengig av innleid arbeidskraft for og får hverdagen til å gå i hop. Når denne tilgangen nå er borte øker belastningen på det faste personellet. Skal vi sikre rekruttering av sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må vi gjøre to grep. Lønna må opp og belastningen må ned, sier Ruud.


Helseministeren: – Alvorlig

Avisa Oslo har tatt kontakt med helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og forelagt kritikken fra Løken. I en mail til avisen, skriver Kjerkol:

– Vi trenger alle sykepleierne vi har, og det er alvorlig at flere vurderer å slutte. Regjeringen jobber for å støtte sykepleiere og de andre fagfolkene i helse- og omsorgstjenesten, skriver Kjerkol.

Hun skriver at Helseregionene i starten av året fikk i oppdrag å utdanne flere intensivsykepleiere, og det er de i gang med, og det jobbes med en med en tiltakspakke for sykehusene, som skal komme på nyåret.

– Så må vi se på grep som gir en bedre arbeidshverdag og en bærekraftig bemanning på lang sikt.

Fredag oppnevnte regjeringen en helsepersonellkommisjonen, som skal fremme tiltak for å utdanne og rekruttere kvalifisert helsepersonell – over hele landet. Kommisjonen skal også fremme tiltak for å beholde eksisterende personell.

Enorme mengder overtid på OUS blir kamuflert: – Folk er rasende