I sitt debattinnlegg om boligprisene i Oslo trekker Civita-rådgiver Skjalg Stokke Hougen frem hovedproblemet med de høye boligprisene i Oslo: Mange kommer seg ikke inn på boligmarkedet, og de som er på boligmarkedet belønnes med verdistigning, rentefradag og skattefri gevinst ved salg.

I tillegg må de som ønsker å kjøpe bolig binde opp store pengesummer i bolig. For de som vokser opp i Oslo, sånn som mange av ungdommene på Sagene, Torshov og Sandaker, vil det å kunne bli boende der man vokste opp være uoppnåelig.

Det blir rett og slett for dyrt, ikke bare å eie, men også å leie.

Les også

Kunne like gjerne kalt dem «Joker Nord-boliger»

31 boliger skal ikke løse boligkrisa alene

Civita-rådgiverens råd for å bedre problemet fullstendig bom. Han mener det må bygges flere boliger og at det er kommunen som står i veien for det. Samtidig håner han «tredje boligsektor» - boliger som ikke er kommersielle og ikke kommunale, men som bygges av kommunen for å få nye mennesker inn på boligmarkedet.

SV tror det er en del av løsningen, men vi har selvfølgelig aldri påstått at 31 etablererboliger skal løse boligkrisa alene.

Hvordan få ned boligprisene?

Høyre tror at løsningen er enkel: Plan- og bygningsetaten skal godta mer av det utbyggerne vil for å få ned saksbehandlingstiden, og dette vil få ned boligprisene. Det Høyre nekter å ta innover seg er at selv om markedskreftene kan sørge for at det bygges flere boliger, vil de ikke kunne få ned boligprisene. Det så vi tydelig i fjor høst: OBOS, Norges største utbygger, vurderte å legge en del prosjekter på is og oppga boligprisfall som en av årsakene. Hvis utbyggerne slutter å bygge når boligprisen går ned, sier det seg selv at vi ikke kan bygge oss ut av boligkrisen slik systemet er nå.

Hvordan vil SV få ned boligprisene? Flere studentboliger og boliger i tredje boligsektor vil få ned trykket på leiemarkedet. Sammen med høyere skatt på sekundærboliger og eiendomsskatt vil det gjøre det mindre lønnsomt å kjøpe bolig som investering.

Da går prisene ned, og det blir lettere å kjøpe seg en bolig for å bo i. Vi har ikke et boligmarked for at Norges rikeste skal ha et sted å oppbevare pengene sine, men for at folk skal ha et sted å bo.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Oslos lillebror bygger mer av det folk ønsker seg. Får vi til det samme?

Les også

Graver seg enda lenger ned i gjørma

Les også

Kjepper i hjulene for spisesteder i Oslo

Les også

Eiendomsskatte-sjokk? Det er ingen tvil om hva Rødt ønsker