De tre mennene – 45, 40 og 26 år gamle – møtte i Oslo tingrett i midten av januar, tiltalt for kroppsskade etter en voldsepisode i en leilighet på Torshov tilbake i september 2021.

I tiltalen er det beskrevet hvordan de gjentatte ganger skal ha slått og sparket en mann, slik at han ble påført blant annet flere ribbeinsbrudd og en punktert lunge.

Samtlige tiltalte nektet straffskyld i rettssaken.

Blodspor og avrevet dør

Om selve hendelsen legger retten til grunn at det oppsto et basketak mellom fornærmede og flere menn på den aktuelle adressen på Torshov. Da politiet kom til stedet, ble de møtt av blant annet blodspor på gulvet og en dør som var revet av hengslene.

Et vitne på stedet forklarte at han hadde forsøkt å mekle mellom de tiltalte og fornærmede, da de skal ha hatt en langvarig konflikt.

Den fornærmede mannen var lagt inn på Ullevål sykehus i tre dager etter episoden. Han har siden vært lagt inn på nytt på Gatehospitalet. I ettertid har han også slitt med smerter og psykiske ettervirkninger av overfallet.

De tre tiltalte ble på sin side pågrepet i løpet av de påfølgende ukene. Alle satt også varetektsfengslet i korte perioder.

Vet ikke hvem som slo

Nøyaktig hva som skjedde i leiligheten er imidlertid uklart for retten. Alle som var til stede har gitt ulike forklaringer – i den grad de har ønsket å forklare. Fornærmede vet heller ikke hvem som slo ham, annet enn at han ble slått ned bakfra.

Selv om det er på det rene at han ble påført skader, kommer retten til at de tiltalte må frikjennes:

«Det foreligger etter rettens mening ikke noe sikkert hendelsesforløp som kan legges til grunn for domfellelse. Det er heller ikke grunnlag for å dømme noen av dem for medvirkning», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Retten finner heller ikke grunnlag for å idømme mennene oppreisning eller erstatning.