Som Avisa Oslo kunne melde onsdag kveld er en mann i 30-årene bøtelagt 12.000 kroner etter at han og en kvinne angivelig ble tatt på fersken i å ha oralseg i en park ved Treschows gate.

En forbipasserende valgte å ringe politiet da vedkommende så de to rundt klokken 18.00 1. september i fjor, et tidspunkt da det oppholdt seg flere folk i parken.

Flere lesere har i etterkant stilt spørsmål om det kun var mannen som fikk bot etter forholdet. Avisa Oslo har nå fått klarhet i hvordan saken gikk for den involverte kvinnen.

Slipper bot

Politijuristen som utstedte forholdet kan fortelle at også kvinnen fikk en strafferettslig reaksjon på forholdet. Hun ble imidlertid gitt det som kalles en prosessøkonomisk påtaleunnlatelse, altså slipper hun å betale bot for forholdet.

Det skyldes at hun på tidspunktet var tiltalt for straffbare forhold da de ble tatt på fersken.

En prosessøkonomisk påtaleunnlatelse blir typisk brukt for forhold som ville gitt en liten eller ubetydelig straff i summen av de andre forholdene personen skal straffes for.

Tiltalt for trusler

Avisa Oslo har sett tiltalen mot kvinnen, som omfatter trusler og skadeverk. Det er tiltalepunkter med vesentlig strengere strafferamme enn de 12.000 kronene i bot.

Det ville dermed trolig også innebåret å endre tiltalen i straffesaken mot henne, uten at det ville gjort straffen særlig høyere ved en dom.

Til retten

Mannen i 30-årene har på sin side ikke vedtatt forelegget på 12.000 kroner. Saken kommer derfor til å gå i Oslo tingrett i slutten av mars.

Her vil politiet legge ned påstand om at boten økes til 14.000 kroner, da et forenklet forelegg også inkluderer en rabatt for det pengene de offentlige sparer ved å ikke ta saken til retten.