Det er samme straff som mannen fikk i Oslo tingrett i september i fjor. Aktor la ned påstand om fengsel i 13 år.

Mannen erkjente at han hadde utført vold mot moren i hennes leilighet på Sofienberg i Oslo og knyttet seg selv til handlingen, men nektet straffskyld. Han har forklart at det er store deler av hendelsesforløpet han ikke husker.

Både mannen og moren var svært beruset da de havnet i slagsmål i leiligheten etter en tur på byen i september i fjor. Mannen oppsøkte selv helsevesenet dagen etter for å få behandling for sine skader og uttrykte da at han var bekymret for morens tilstand.

Den 67 år gamle kvinnen ble kort tid etter funnet død i leiligheten. I dommen kommer det fram at hun var kraftig forslått.

Mannen har forklart at han har hatt store psykiatri- og rusproblemer, og det ble foretatt en fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av ham for å vurdere tilregneligheten hans. Det ble konkludert med at han ikke kunne erklæres utilregnelig.