Tiltalen omfatter ni fullbyrdede bedragerier og åtte bedrageriforsøk, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge politiet er det totalt søkt om ca. 17 millioner kroner i lønnskompensasjon. Den omfattende saken er etterforsket ved seksjon for finans- og spesiallovgivning i Oslo politidistrikt i samarbeid med NAV og Skatteetaten.

Ifølge tiltalen er ordningen utnyttet ved at over 300 stjålne identiteter er registrert som arbeidstakere i totalt 11 selskaper.

Disse fiktive arbeidstakerne er meldt inn med høy inntekt for å danne grunnlag for maksimal lønnskompensasjon. På grunnlag av de uriktige opplysningene i søknadene har NAV utbetalt til sammen rundt 10 millioner kroner.

Beslaglagt én million kroner

Etter utbetaling fra NAV mener politiet at et hvitvaskingsnettverk raskt overførte pengene videre, og politiet har funnet og beslaglagt ca. én million kroner av dette.

Politiet mener det i tillegg er forsøkt å få utbetalt til sammen ca. 7 millioner kroner fra samme ordning med samme framgangsmåte. Utbetalingene ble stanset da NAV fattet mistanke.

– Dette er et av de største koronabedrageriene som er avdekket til nå. Politiet ser svært alvorlig på utnyttelse av stønadsordninger som skal hjelpe de som er blitt direkte rammet av pandemien, heter det i pressemeldingen.

Den tiltalte mannen er varetektsfengslet, og saken er berammet i Oslo tingrett 24. august 2021. Det er satt av fem uker til hovedforhandling. NAV vil fremme et sivilt erstatningskrav på i overkant av 9 millioner kroner. Tiltalte har benektet straffskyld.

Oslo politidistrikt og Økokrim etterforsker flere liknende koronabedragerier. Flere personer er allerede dømt eller siktet for bedrageri eller hvitvasking av utbytte, og sakene har høy prioritet hos politiet.