– Det har vært en tung måned for trafikksikkerheten. Apriltallene alene tilsvarer summen av omkomne de tre første månedene og er en utvikling vi ikke ønsker, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Hittil i år har 25 personer omkommet på norske veier. I samme periode i fjor var tallet 14. Årets tall er det høyeste siden 2016, da 31 mennesker mistet livet i årets fire første måneder.

Rogaland har flest omkomne, med sju trafikkdødsfall hittil i år. Vestland, Møre og Romsdal, Troms og Finnmark står så langt uten dødsulykker.

Menn er sterkt overrepresentert blant dem som har mistet livet i trafikken, 21 mot 4. Det er ingen barn blant de omkomne hittil i år.