– Nå blir alt dyrere, og vi vet at de med minst å rutte med, er mest avhengig av et godt kollektivtilbud. Derfor kutter vi prisen på 30-dagersbilletten kraftig for alle grupper, i et håp om å få enda flere til å velge buss, trikk og bane heller enn bil. Da får vi også mindre kø, lavere utslipp og bedre luft. Dette kan gi folk et lite førjulsløft i en krevende økonomisk hverdag, sier miljøbyråd Sirin Stav (MDG) til Avisa Oslo.

Endringen gjelder fra 16. november til 15. desember, og gjelder månedskort i sone 1.

I en pressemelding skriver byrådet at de har bevilget ekstramidler for å gjøre kollektivtrafikken mer attraktivt. Målet er å skaffe nye reisende i tillegg til at de som reiser sjelden, reiser mer.

– Vi er glade for at kundene våre får mulighet til å kjøpe billigere 30-dagers billetter, og at vi har en eier som ønsker å bidra til at andelen som reiser kollektivt skal fortsette den gode utviklingen vi så før pandemien, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Billettene selges kun i Ruter-appen.

Færre reisende

Siden koronatiltakene ble opphevet i januar, har det vært knyttet stor spenning til hva som blir det nye normalnivået for antall passasjerer i kollektivtrafikken. Ruter måler fortsatt antall passasjerer, målt som en andel mot før mars 2020.

Etter høstferien har den andelen vært på drøyt 90 prosent.

– Vi vet at flere har satt seg i bilen under pandemien, og at andelen som reiser kollektivt er lavere enn før. Vi håper flere vil ta buss eller bane heller enn bil, også etter kampanjeperioden.

Statens vegvesen har detaljerte tall for trafikken på hovedveiene inn til Oslo. Der er det også økning i oktober i år mot oktober i 2019.

  • E6 Klemetsrud: Økning fra 53.511 til 54.301 passeringer i døgnet.
  • E6 Helsfyr: Økning fra 53.871 til 56.016 passeringer i døgnet.

Utsetter tiltak

Neste år kommer det nye produktet Reis inn i Ruter-appen. Da får du mer rabatt desto flere enkeltbilletter du kjøper.

– Dette er god miljøpolitikk og sosialpolitikk, men vi skal fortsette å jobbe med å gjøre et av verdens beste kollektivtilbud enda bedre og billigere, sier Stav.

Det ble satt av 200 millioner kroner i byrådets budsjettforslag for 2023 til innføringen av Reis, som på det meste vil gi 40 prosent billigere enkeltbilletter.

I forrige uke kom nyheten om at byrådet utsetter innføringen til april, for å spare penger, anslagsvis 50 millioner kroner.

Les også

Da kona hentet demente Frode på Ullern Helsehus, ville hun ikke tro det hun så. Så ble det bare verre