Har du video etter en dramatisk hendelse? Har du gjort et heftig stunt? Fanget et merkelig naturfenomen? Eller har du kanskje en video av et dyr som gjør morsomme triks?

Da vil Avisa Oslo ha videoen din.

Dere er flere måter å sende inn video til oss, men før du sender inn, så må du sette deg inn i vilkårene under.

Vilkår

Tusen takk for at du vil sende en video til oss. Månedens beste videotips mottar 10.000 kroner.

Før du sender oss noe, må du lese vilkårene.

Vi ser på alt som kommer inn og tar kontakt med deg før vi eventuelt publiserer video. Bilder kan publiseres uten at vi kontakter deg. Annen publisering vil være avhengig av sakens karakter, og hvilke opplysninger du legger ved.

NB: For å sende inn video eller bilde må du oppgi ditt navn, ditt telefonnummer og/eller e-postadresse vi kan kontakte deg på. Vi ønsker at du gir en kort beskrivelse av videoen, bildet, materialet og navn på personer som forekommer, og angir eventuelt særlige forhold vi må være oppmerksom på.

Disse vilkårene gjelder, hvis ikke du og redaksjonen spesifikt avtaler noe annet.

Du bekrefter at du har rettighetene til bildet/videoene. Du vil angis som opphavsperson/ fotograf ved offentliggjøring.

Du bekrefter at enkeltpersoner som det blir fokusert særskilt på i bildet/bildene og videoen er kjent med og har samtykket til at bildet/videoen kan offentliggjøres. Du trenger ikke å ha slikt samtykke dersom bildet/videoen viser en nyhetshendelse eller dersom personene på bildet/videoen inngår i en større gruppe og oppholder seg på offentlig sted.

Personopplysninger du legger ved vil være synlig for redaksjonen i avisen knyttet til materialet du har sendt inn. Vi utleverer ikke de personopplysninger du gir oss på denne måten til utenforstående tredjeparter og vil ikke bruke dem til andre formål enn det som er beskrevet i disse vilkår.

Som tipser ivaretar vi i redaksjonen din anonymitet med mindre du ønsker noe annet. Alt som publiseres i avisen vurderes opp mot Vær varsom-plakaten, og redaksjonen tar selvstendig ansvar for det presseetiske rundt en eventuell publisering.

Avisa Oslo kan vederlagsfritt bruke materialet nå og i fremtiden, men bare i redaksjonelle sammenhenger.

Du er kjent med og aksepterer at avisen kan bruke materialet i egne publikasjoner/kanaler og dele bildene/videoene med andre mediehus i Amedia-konsernet som avisen samarbeider med på samme vilkår. Dersom du kun ønsker en begrenset bruk av materialet du sender oss, må dette opplyses ved innsending.

Du beholder selv rettighetene til salg eller overlevering av materialet til andre medier enn avisen og de mediehus/publikasjoner som inngår i Amedias redaksjonelle nettverk.

Du beholder selv opphavsretten til og bruken av materialet i andre sammenhenger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Verken avisen eller andre medier som publiserer materialet innenfor amedias redaksjonelle nettverk har rett til å selge videoen til andre uten at du er blitt kontaktet og har sagt ja til det på forhånd.

  • Det enkleste er om du laster opp din video via denne lenken.
  • Du kan også sende direkte til vår videodesk[email protected], for eksempel via et fildelingsprogram .
  • Du kan sende inn via vår Facebook-side.
  • Du kan sende inn via vår Instagram-side.