Boligdebatten i Norge er frustrerende forutsigbar. Nesten hvert år foreslår noen å bygge ut Oslomarka for å mer plass til boliger. Ekstra frustrerende er det at Agenda, tenketanken som jeg trodde skulle komme med progressiv politikk, resirkulerer gamle, utdaterte forslag.

Boligprisveksten er nesten dobbelt så høy som lønnsveksten. Når Oslo SV har valgt bolig som en av fire hovedsaker i valgkampen, gjør vi det fordi vi mener boligmarkedet ikke funker.

Personlig må jeg spare langt inn i 40-åra for å i det hele tatt være i nærheten av å komme meg inn på dagens marked. Det kommer ikke til å bli lettere for sykepleiere eller lærere å komme seg inn, uten å arve eller få hjelp hjemmefra.

I år kan de første kjøperne flytte inn i «Osloboliger»

Svarene fra motstanderne av markabygging er omtrent like forutsigbare: Den eneste løsninga på boligkrisa er å bygge mer, å fortette! Selv om de har rett i at vi må bygge mer, kan det ikke være det eneste svaret.

Hva er løsningen for at flere unge skal komme seg inn på boligmarkedet? Jeg mener vi er nødt til å senke prisen på inngangsbilletten. Det gjør vi med at kommunen må bli med i spleiselaget.

Arbeidet med tredje boligsektor har tatt tid fordi det har vært nybrottsarbeid, men etter åtte år med SV i byråd er grunnsteinene lagt. Vi har fått med Ap og MDG, samtidig som tunge aktører som Obos og Dnb er med på laget. I år kan de første kjøperne flytte inn i «Osloboliger», et tilbud til førstegangskjøpere som tjener under 600.000 i året. Fordi man bare behøver å kjøpe halve boligen trenger man halvparten så mye i lån og halvparten så mye i egenkapital.

I dag er bare 1,6 prosent av byens boliger tilgjengelige for en enslig sykepleier. En Oslobolig vil være mulig å kjøpe for folk med helt vanlig lønn, og er ett av mange tiltak Oslo SV har for boligmarkedet: Vi vil ha en egen boligbyråd, lavere leie i kommunale boliger og at 10 prosent av alle Oslos boliger skal settes av til Oslobolig eller kommunale utleieboliger fra og med 2025.

At dagens situasjon er uholdbar er vi alle enige om. Men foreløpig har for få vært villige til å tenke nytt om boligmarkedet. Jeg begynte å spare til bolig da jeg var 16, fordi jeg skjønte at markedet ikke kom til å bli noe bedre. 16-åringer burde ikke begynne å spare, fordi markedet blir så utilgjengelig

Boligbygging kan ikke gå på bekostning av dyrebare natur. Vi lever i en klima- og miljøkrise hvor menneskets behov stadig har stått for ødeleggelser av miljøet, som vil ha konsekvenser over lang tid. . Jeg vil ha en ny boligpolitikk for vanlige mennesker, som får en god bolig uten at det går på rovdrift av naturen.

Les flere debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos nye debattside Oslodebatten

Les også

Disse områdene i Oslo gjør folk lykkeligst

Les også

«Ikke lyv og skap falske bilder i salgsprospektet»

Les også

Komme inn på boligmarkedet og bo sentralt? Det er mulig

Les også

På mystisk vis stopper prosjektet opp. Egentlig burde jeg tatt hintet