– Det er helt galskap, sier Anne Lindboe, som er ordførerkandidat i Oslo Høyre, om kuttet i fødeavdelingene.

Hun kaller det helt urealistisk å tro at et kutt på 15 prosent ikke vil gå utover tilbudet til de fødende.

Nå oppfordrer hun helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til å ta grep.

– Nok en gang så ser vi at kvinnehelse nedprioriteres og at fødetilbudet raseres på hennes vakt. Nå må Kjerkol sørge for at kvinneklinikken får den finansieringen som er nødvendig for forsvarlig drift.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap) skriver i en e-post til Avisa Oslo at Høyre heller ikke har foreslått å dekke inn den store underliggende prisøkningen sykehusene nå står i.

– Tvert imot har de prioritert innkjøp fra kommersielle aktører i sine alternative budsjetter, skriver Bekeng.

– I et vanlig år ville vårt forslag til statsbudsjett gitt sykehusene et større handlingsrom, men vi er ærlige på at slik den økonomiske situasjonen er nå, er handlingsrommet redusert. Det merker også sykehusene. De opplever en forverret økonomi som skyldes den store underliggende prisøkningen som også rammer offentlig sektor.

Han skriver videre at vi må få kontroll med den generelle kostnadsøkningen, og derfor stramme inn budsjettet. Han sier det er opp til helseforetakene hvordan det håndteres.

– Det er viktig å understreke at helseforetakene skal ha en god og forsvarlig behandling av sine pasienter, og de jobber kontinuerlig med å sikre dette. Det er helseforetakene selv som må vurdere hvordan dette skal håndteres, og som må vurdere hvilke tiltak det er nødvendig å gjennomføre.

Det var NRK som først omtalte kuttet, som klinikken selv beskriver som «tilnærmet umulig».

I styrepapirene står det blant annet at risikoen for at klinikken ikke leverer et resultat i balanse i 2023 er høy. Det er stor usikkerhet rundt aktivitetsbudsjettet for fødsler.

– På kostnadssiden er en reduksjon på 101 årsverk, tilsvarende 14,2 prosent i forhold til årets prognose tilnærmet umulig, står det i papirene, skriver Dagsavisen.

Klinikkleder Marit Lieng opplyser til avisen at noe av bakgrunnen er at anslaget for antall fødsler ved Kvinneklinikken vil falle fra 9.500 til 8.267 neste år.

Hun skriver i en e-post at oppgaver og bemanning må henge sammen, og at de – som store deler av spesialisthelsetjenesten – sliter med jordmormangel.

– Innleie er uforutsigbart og koster oss mye. Dette er de to hovedårsaker til den krevende situasjonen i klinikken. Det som er sikkert, er at innleie av arbeidskraft må reduseres når aktiviteten vår faller, skriver Lieng.