Dagens Næringsliv (DN) har beregnet at boligeiere i Oslo vil få markant høyere eiendomsskatt i 2023 enn i år.

En Oslo-bolig med seks millioner kroner i oppført verdi i årets skatteutmåling vil få tredoblet eiendomsskatt neste år, fra 600 kroner til i overkant av 1.800 kroner. En bolig med åtte millioner i beregnet verdi, vil få eiendomsskatten økt fra 4.800 til 6.480 kroner.

Årsaken til økningen er ikke politiske endringer, men at Statistisk sentralbyrå (SSB) og Skatteetatens beregninger av boligverdi er på etterskudd i forhold til svingningene i boligmarkedet. Dermed tar det tid før boligeiere merker effekten av boligprisfallet som skjer nå, og boligeierne vil først merke effekten av boligprisveksten fra 2020 til 2021.

Les også

Kveldssola forsvant da tujahekken kom opp hos naboen. Nå koster den Paul (88) på vestkanten 300.000 kroner