Dette er utgifter utleieaktørene må dekke. Det vil bety at utleieaktører som vil være med videre, må betale 521 kroner per enhet for å få lov til å leie dem ut i byen.

Søknadsfristen for aktørene er satt til 15. august, og det vil kun bli tillatt med et maks antall på 8.000 fra 1. september.

Kunngjøring

Kommunens utgifter fremgår i kunngjøringen av ny tillatelsesordning for utleie, som ble presentert mandag, og skal tre i kraft neste måned.

Aktører som fortsatt vil være med på markedet, forplikter seg til å fjerne overskytende enheter før 1. september, og oppfordres alt nå om å stenge elsparkesyklene for bruk om nettene, i tråd med de nye reglene.

Direkte kostnader

Aktører som får tillatelse til å drive utleie av elsparkesykler på offentlig grunn i fire soner i Oslo, må betale kommunen gebyr for utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging, samt utgifter til tilsyn og kontroll med utleievirksomheten, heter det i kunngjøringen.

Siden den første utlysingsperioden kun vil gjelde fra 1. september til 31. mars 2022, vil gebyrgrunnlaget for de sju månedene dreie seg om 4,2 millioner kroner.

Saksbehandling av søknader og kontroll er beregnet til 1,2 millioner kroner, mens forvaltningskostnader og utgifter til den digitale innsiktsløsningen 300.000 kroner.

Lokalisering og oppmerking av parkeringsplasser for elsparkesyklene er beregnet til 800.000 kroner, mens prosjektledelse (innleid), analyse og utredning vil koste kommunen to millioner kroner.

Bistand fra juridisk avdeling er beregnet til 900.000 kroner, mens direkte ledelsesoppfølging er beregnet til 400.000 kroner.

Indirekte driftskostnader

Bymiljøetaten skriver også at indirekte driftskostnader (bruk av stabs- og støttefunksjoner) vil utgjøre ca. 0,54 prosent av etatens årsverk, som i sum vil utgjøre en kostnad på 1,1 millioner kroner.

Bymiljøetaten har i år utviklet en digital kartløsning som vil vise nøyaktig hvor hver enkelt elsparkesykkel har beveget seg.

Denne digitale løsningen vil bli benyttet som en del av kontrollen kommunen vil ha over elsparkesyklene.

Det er beregnet tre millioner kroner i en investeringskostnad til denne dataløsningen, og med en avskriving på tre år, er altså totalsummen per år oppe i 7,7 millioner kroner.

Plikt

Den nye forskriften som trer i kraft om få uker, pålegger utleierne en aktiv og selvstendig plikt til å rydde, flytte og fjerne sine elsparkesykler og til å nattestenge dem.

Kunngjøringen er sendt til 12 aktører, men det er alt kjent at en av dem har trukket seg ut av Oslo-markedet.

Knallhardt ut mot byrådets tiltak: – Katastrofe for dem som bruker elsparkesykkel