– Vi trenger en regjering som kan jobbe sammen med det rødgrønne byrådet, sa Kari Elisabeth Kaski lørdag.

Sammen med partileder Audun Lysbakken kickstartet Oslo SVs toppkandidat sitt partis valgkamp i hovedstaden og snakket om hvordan partiet vil få et Oslo med mindre ulikhet. De ville også ha en grønnere by. Lokalt ønsker byrådet å begrense utslipp og biltrafikk ved å heve bompengene når Oslopakke 3 skal opp til reforhandling neste år.

Samtidig vil de bruke mer av dagens statlige støtte til kollektivprosjekter.

Om rødgrønn side vinner valget, kan SV på sin side havne i forhandlinger med Sp og Ap, som har sagt til Avisa Oslo at de ikke ønsker å heve bomtakstene over dagens nivå.

– Men der er Ap uenig med Oslo Ap. Her mener jeg at Ap bør lytte til lokalpolitikerne sine, og det handler om å lytte til behovene som finnes i de ulike byene, sa imidlertid Kaski da hun snakket med Avisa Oslo i helga.


– Et sterkt ønske i befolkningen

– I Oslo er det et sterkt ønske i befolkningen om å få ned biltrafikken. Da er bompenger et viktig virkemiddel for det. Så må vi se det i sammenheng. Vi ønsker at staten i større grad skal bidra til viktige kollektivprosjekter, og blant annet fullfinansiere ny T-banetunnel, enn den gjør i dag. Så her er det flere ting vi skal forhandle om. Men summen må være at vi får ned biltrafikken og at vi får bygd ut mer kollektivtilbud i Oslo, fortsatte hun.

– Men hvis dere skal i regjeringsforhandlinger, vil det være en prioritert sak å gi Oslo muligheten til å sette opp bompengene og få mer penger til kollektivprosjekter?

– Jeg forutsetter at en rødgrønn regjering vil lytte til de rødgrønne lokalpolitikerne. For vår del følger vi opp det Oslo SV sier er viktig for Oslo nasjonalt, også er jeg representant for Bergen. Der har vi mange av de samme utfordringene. Det er helt nødvendig at staten betaler for en større del av de store kollektivprosjektene. Det gjelder veldig mange viktige prosjekter i Oslo og ting jeg skal jobbe for i Bergen. Det kommer til å være veldig viktig for SV. Vi er et parti som legger stor vekt på å løse miljø- og transportutfordringene i de store byene, svarte Audun Lysbakken.

Ser ingen særlig grunn til økte bomtakster

Da Avisa Oslo spurte Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli om han ville støtte et forslag fra byrådet om å øke dagens bompengenivå, sa Myrli følgende:

– Jeg mener bompengene vil ligge på det nivået det er i dag. Det vil muligens bli en annen innretning på det.

– Vi vet altså at byrådet ønsker å sette opp bompengene for å redusere trafikken. Støtter Arbeiderpartiet dette?

– Nei, det vil jeg i grunn ikke si, for hvis staten bidrar med mer midler, ser jeg ingen særlig grunn til at det skal bli noen særlig høyere takster enn det er i dag. Det finnes jo grenser for hvor høy taksten skal være, svarte Myrli.

Glad for mer penger til kollektivtrafikken

I lys av Kari Elisabeth Kaskis utsagn om at Ap sentralt her ikke er enige med sitt eget lokallag, tar Avisa Oslo mandag kontakt med Oslo Aps samferdselspolitiker Andreas Halse.

I en e-post skriver Halse følgende:

- I 2016 ble vi enige om noen rammer for bompengene som også ble vedtatt av Stortinget. Jeg forstår på Sverre at han fortsatt støtter de rammene. Det er også gledelig at Arbeiderpartiet på Stortinget og en ny Ap-ledet regjering vil legge mer penger i kollektivtrafikken i Oslo. Da er det egentlig bare opp til oss i Oslo og Viken å bli enige om et godt opplegg når disse forhandlingene starter neste år.

Halse skriver videre at Oslo Ap har store ambisjoner for kollektivtrafikken, og framhevet bygging av Majorstua stasjon, øke vedlikehold på T-banen og trikkelinjene, samt at partiet vil redusere biltrafikken og kutte i utslipp.

Avviser uenighet

- Vil Oslo Ap heve bompengenivået i Oslo, slik MDGs byråd ønsker å gjøre for å få ned trafikken?

- Vi vil kutte utslipp og redusere trafikken. For å få det til vil vi bruke positive virkemidler som å satse på kollektiv og bygge sykkelveier, og vi vil bruke restriktive virkemidler som bompenger, parkeringspolitikk og styring av trafikken. Så får de faglige analysene som blant annet Oslopakke 3-sekretariatet nå gjør, viser hva som er den rette miksen.

- Er det feil når Kaski sier at Oslo Ap og Ap på Stortinget er uenige i denne saken?

- Ja, svarer Andreas Halse.