Over to måneder i høst satt den 35 år gamle mannen på tiltalebenken i Oslo tingrett, anklaget for omfattende, grovt Nav-bedrageri.

Etter den første nedstengingen vinteren 2020, søkte mannen – og fikk innvilget – store summer i blant annet dagpenger og lønnsrefusjon.

I retten erkjente han delvis straffskyld for å lurt til seg hele 9,9 millioner kroner i koronastøtte fra Nav – penger han ikke hadde krav på.

Pågrepet, løslatt og pågrepet

Politiet fikk ferten av saken etter et møte med Nav sommeren 2020, der etaten mente at det forelå «sterke indikatorer» på at ansettelsesforhold i selskaper det ble søkt om koronastøtte for, ikke var reelle.

35-åringen ble pågrepet 22. juli samme sommer og varetektsfengslet. Han ble løslatt i september, før han ble pågrepet i februar i år som følge av ytterligere etterforskningen. Han sitter i dag i varetekt i Ullersmo fengsel.

Til sammen omfatter bedrageriene omtalt i tiltalen elleve foretak, der mannen skal ha fullbyrdet bedragerier på 9,9 millioner kroner. I tillegg mener påtalemyndigheten at han forsøkte å få utbetalt ytterligere syv millioner kroner.

Saken har vært en del av politiets «Operasjon Velferdsstat», som har hatt som mål å avsløre koronasvindel av offentlige støtteordninger.

Politiadvokat Helge Vigerust har vært påtaleleder for etterforskningen og møtte som aktor i Oslo tingrett. Han omtaler saken som det mest omfattende koronabedrageriet som er avdekket.

«Veloverveide og planlagte»

Oslo tingrett kommer til at 35-åringen skal domfelles etter tiltalen, med unntak av ett bedrageri, i dommen som ble avsagt torsdag denne uken.

«De fullbyrdede bedrageriene består i misbruk av støtteordningene administrert av NAV på ca. kroner 10 millioner, og forsøk på samme type bedragerier på om lag kroner 7 millioner», heter det i dommen.

Til diskusjonen om straffeutmåling, understreker tingretten at «sterke allmennpreventive hensyn» taler for at det «reageres strengt»:

«Tiltalte har på en planmessig måte utnyttet den tillitsbaserte støtteordningen som ble gitt i forbindelse med Covid-19 pandemien, en ordning der myndighetene måtte bygge på opplysningene som søkeren formidlet til NAV».

Om 35-åringens modus viser retten til at han skaffet seg personnumrene til et stort antall personer, som han deretter meldte inn i arbeidstakerregisteret for å søke om blant annet lønnskompensasjon.

«Handlingene hans var veloverveide og planlagte, noe som etter rettens syn gjør straffverdigheten særlig stor. Det er også skjerpende at det av tiltalte og/eller andre personer ble utøvet press mot flere personer som ga fra seg kodebrikker og passord som ble benyttet i bedrageriene», står det i dommen.

– Jeg holder på å lese dommen og må ta noen forbehold, men så vidt jeg kan ser han ikke frifunnet for noen forhold. Det er tilfredsstillende at retten har støtte toss i skyldspørsmålet, i det som har vært en teknisk komplisert og omfattende sak – både å etterforske og iretteføre, sier Helge Vigerust.

Mildere straff enn aktors påstand

Selv har mannen forklart at han var i en økonomisk vanskelig og presset situasjon, der han også skal ha mottatt trusler. Det kan likevel ikke vektlegges i mer enn begrenset omfang som formildende omstendighet.

Han innrømmes dog noe strafferabatt for å ha tilståtte flere av forholdene, både i politiavhør og retten.

Oslo tingrett kommer derfor til at han skal dømmes til fengsel i fem og et halvt år – halvannet år mildere enn aktors påstand om syv års fengsel. Mannen må også tåle inndragning av blant annet åtte mobiltelefoner, flere SIM-kort, kodebrikker og 198.900 kroner.

Videre må han betale erstatning til Nav på hele 9,9 millioner kroner, samt 100.000 kroner i saksomkostninger.

– Vi påsto en noe høyere straff, men jeg har ikke rukket å lese rettens argumentasjon for straffenivået. Den korrekte framgangsmåten er uansett at vi nå diskutere med statsadvokaten om skal akseptere dommen, eller anke over straffeutmåling, sier Vigerust.

Avisa Oslo har foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar fra 35-åringens forsvarere, advokatene Arve Ringsby og Usama Ahmad.

Det er derfor uklart hvordan 35-åringen stiller seg til dommen.

Ahmad har imidlertid tidligere uttalt til Avisa Oslo at hans klient ikke har hatt en like omfattende rolle i bedrageriene som påtalemyndigheten hevder.

– Det er ikke tatt ut tiltale mot ham som bakmann i et nettverk, men at han har hatt en sentral plassering følger av resultatet i denne saken, sier Vigerust.

Flere domfellelser

Vigerust opplyser videre at politiet på et tidspunkt i etterforskningen også hadde siktet mannen for å ha deltatt i en organisert, kriminell gruppe. Denne siktelsen ble senere frafalt.

– Vi ser at dette er en moderne form for kriminalitet, der det er mer riktig å beskrive det som nettverkskriminalitet, fremfor en organisert gruppe – ved at man bruker miljøer som kjenner hverandre. Det er andre personer i denne saken som har mottatt utbytte fra disse handlingene, men det har ikke tiltalte ville si så mye om. Dermed har det heller ikke vært et tema, sier Vigerust.

Domfellelsen er den tredje som skjer i forbindelse med «Operasjon Velferdsstat». Tidligere er to personer dømt for heleri i henholdsvis Vestfold og Oslo.

– Vi har også straffesaker på andre personer, pluss at Økokrim har saker mot flere personer. Et større antall av vitnene i denne saken hadde også status som mistenkt, i og med at deres konti og selskaper har vært brukt i bedrageriene. I all vesentlighet er disse sakene henlagt etter bevisets stilling, oppsummerer Vigerust.