Gå til sidens hovedinnhold

Løsnet en rekke skudd midt i boligfelt – slapp unna med mildere straff

Konflikten i gjengmiljøet startet med munnhuggeri, men endte i skyting på åpen gate på Lambertseter.

Like etter midnatt 12. mars i 2018 barket mennene sammen på Lambertseter. En rekke skudd ble avfyrt fra flere våpen. Noen av dem smalt inn i veggen på en nærliggende boligblokk. Andre gikk gjennom vinduet i inngangspartiet på en fritidsklubb.

I desember samme år ble seks menn i alderen 22 til 38 år dømt for skytingen i Oslo tingrett. En av dem ble også dømt for å ha løsnet skudd på Bjørndal kvelden i forkant, samt oppbevart et ladd våpen på Kalbakken i 2017.

Fem av de domfelte anket over straffeutmålingen.

Seks våpen i bilen

Tirsdag avsa Borgarting lagmannsrett dom i saken. Her fremkommer det at foranledningen til skytingen, var konflikt i gjengmiljøet mellom to av de domfelte.

Det startet med munnhuggeri over telefon og i tekstmeldinger. Forsøkene på å mekle, nådde ikke fram. Det ble derfor avtalt et møte på Lambertseter den aktuelle natten.

Her troppet den ene grupperingen opp med minst seks våpen i bilen, fremkommer det av lagmannsrettsdommen: To revolvere, en maskinpistol, en pumpehagle, en karabinrifle og en jaktrifle. De fyrte deretter av en rette skudd i retning fritidsklubben og et skogholt.

Fra den andre gruppen ble det løsnet minst skudd med en pistol. Seks av dem traff en boligblokk.

Les også

Tre personer tiltalt for Prinsdal-drapet: – Fremstår planlagt

«Betydelig utrygghet»

Lagmannsretten er enig med tingretten i at allmennpreventive hensyn «står sterkt ved denne typen lovovertredelser»:

«Det er tale om lovbrudd som er svært skremmende for allmennheten, som skaper betydelig utrygghet, og som er egnet til å eskalere gjengkriminalitet. Skyteepisoden på Lambertseter er særlig alvorlig fordi det er tale om kriminelle miljøer der de involverte har hatt lav terskel for å ty til våpen».

Videre kommer retten til at det er skjerpende at et stort antall personer var involvert i skytingen, som også rammet utenforstående i området. Blant annet opplevde en mann som befant seg utendørs, at han ble skutt etter. I dommen er det også gjengitt hvordan en annen la seg under kjøkkenbordet hjemme i frykt.

Ingen ble imidlertid skadet som følge av skytingen. Retten finner heller ingen holdepunkter for at de involverte faktisk siktet på noen.

«Det ligger likevel et betydelig farepotensiale i flere av skuddene», heter det i dommen.

Drap samme natt

Retten bemerker også at en annen person som var vitne til skytingen, senere fikk tak i det ene våpenet og benyttet det for å drepe en polsk mann i en garasje på Bjørndal samme natt.

«Dette kan ikke de tiltalte lastes for, men illustrerer at denne typen lovbrudd må håndheves strengt for å forhindre den fare og skade omløp av skarpe våpen kan medføre», står det i dommen.

Drapsmannen ble i sommer dømt til 14 års fengsel i Borgarting lagmannsrett, skriver NTB.

Selv om retten omtaler episoden på Lambertseter som svært alvorlig, mener de at mennene må innrømmes tilståelsesrabatt og noe fradrag i straffen da saken har hatt en viss liggetid.

Les også

Ambulansekapreren på Torshov tiltalt for sju drapsforsøk

Lagmannsretten kommer derfor til følgende utfall:

  • En 35-årig mann, dømt til to års fengsel i tingretten. Domfelt seks ganger tidligere, senest i 2013 og 2015 for overtredelse av våpenloven, vold og narkotika. Ble pågrepet i romjulen og siktet for et nytt våpenlovbrudd, etter å ha vært i besittelse av det som beskrives som en halvladd pistol. Dømmes til fengsel i ett år og fem måneder.
  • 38-årig mann, dømt til fengsel i to år og syv måneder i tingretten. Også han er domfelt seks ganger tidligere – blant annet for alvorlig vold og grovt ran, senest i 2018. I tillegg til skytingen på Lambertseter, dømmes han også for en skyteepisode på Bjørndal og tidligere våpenbesittelse. I retten kommer det at han skal ha endret sin livssituasjon og lagt kriminaliteten bak seg. Dømmes likevel til fengsel i ett år og ti måneder.
  • 22 år gammel mann, dømt til to års fengsel i tingretten. Ble dømt for våpenbesittelse i februar i fjor. Var ustraffet før det, med unntak av en påtaleunnlatelse for tyveri i 2016. Dømmes til fengsel i ett år og fem måneder.
  • 27-årig mann, dømt til fengsel i to år og to måneder i tingretten. Tidligere domfelt fire ganger, senest i 2011, for overtredelse av våpenloven og ran. Han har siden endret sin livsførsel, forklarte han i lagmannsretten. Dømmes til fengsel i ett og et halvt år.
  • 34 år gammel mann, dømt til fengsel i to år og tre måneder i tingretten. Tidligere domfelt for narkokriminalitet. Avfyrte ni skudd som delvis traff boliger, i alle fall ett av dem i menneskehøyde. Det må få straffeskjerpende betydning, mener lagmannsretten, som kommer til at fengsel i ett år og åtte måneder er passende straff.