Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Livsvitenskapsbygget med 600 millioner kroner. Det kommer fram i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Livsvitenskapsbygget bygges av Statsbygg for Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst. Bygget skal huse fagmiljøer innen blant annet medisin, biologi, farmasi, kjemi og matematikk. Planen er at forskere og studenter skal flytte inn i det 97.500 kvadratmeter store bygget i 2026.

Vurderer å stanse midlertidig

Tidligere denne uka skrev Avisa Oslo at byggeprosjektet preges av galopperende råvarepriser og en svært usikker markedssituasjon.

I revidert nasjonalbudsjett argumenteres det for en økning på 600 millioner med «press i arbeidsmarkedet og kraftige prisøkninger på innsatsfaktorer, blant annet som følge av krigen i Ukraina.

«Dette har ført til en vesentlig kostnadsvekst i prosjektet og betydelig usikkerhet i markedet. Regjeringen har vurdert å stanse prosjektet midlertidig på grunn av den negative kostnadsutviklingen, men besluttet å fullføre prosjektet frem til tett bygg og ferdig utendørsanlegg», heter det i budsjettforslaget.

«Dersom det høye prisnivået vedvarer, vil regjeringen vurdere å stanse prosjektet midlertidig, herunder at det ikke inngås ytterligere gjennomføringsavtaler før kostnadene kommer ned på et akseptabelt nivå», heter det videre.

Byggeprosjektet av Statsbygg har tidligere fått hard kritikk for organisering og styring av prosjektet.

I fjor høst kom det fram at det ville bli minst fem milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Livsvitenskapsbygget

  • Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap.
  • Bygget blir landets største universitets- og sykehusbygg, og skal huse Universitetet i Oslo (UiO) og Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).
  • Livsvitenskap er et tverrfaglig forskningsfelt som studerer strukturen, oppbygningen og funksjonen av levende organismer. De mest sentrale fagene er biologi og medisin, men også fagområder som kjemi, matematikk, statistikk, informatikk og farmasi spiller en viktig rolle.
  • Prosjektet hadde oppstart i 2019 og skal stå ferdig i 2026.
  • Foreslått kostnadsramme er 11,97 milliarder kroner.
  • Store deler av det 97.500 kvadratmeter store bygget vil være forsknings- og undervisningslaboratorier med svært avansert utstyr. Om lag 1000 ansatte og 1600 studenter ved UiO, og om lag 620 fra OUS skal ha sitt daglige virke her.

(Kilde: Statsbygg og snl.no)