Lørdag ettermiddag omtalte Avisa Oslo Frps handlingsplan mot ungdoms og gjengkriminalitet i Oslo.

Jon Engen-Helgheim, Frps innvandringspolitiske talsperson mener man må ta tak i den økende ungdomskriminaliteten i Oslo og foreslår blant annet dobbel strafferamme på lovbrudd begått i Groruddalen og Oslo sentrum.

Det vekker sterke reaksjoner hos Geir Lippestad, advokat og partileder i Partiet Sentrum.

– Det som overrasker meg veldig når det gjelder Frp er at det ikke virker som de har noe forhold til folks rett og menneskerettigheter og at man skal likebehandle, sier Lippestad til Avisa Oslo.

– Ikke lov

Som advokat mener Lippestad at Frp og Jon Helgheims forslag er rettsstridig. Han mener at hele straffeloven handler om at lovbrudd skal straffes etter hva du har gjort og ikke hvem du er.

- Det er ikke lov å forskjellsbehandle folk etter hvor de bor, sier han.

Helgheim spesifiserer til Avisa Oslo at forslaget ikke går ut på å forskjellsbehandle folk etter hvor de bor, men hvor kriminaliteten er begått.

Lippestad tror det ville blitt internasjonale diskusjoner, hvis Norge innførte Frps forslag om doblede straffer på spesifikke geografiske områder.

– Den europeiske menneskerettsdomstolen hadde sperret opp øynene hvis Norge innførte noe sånt, sier Lippestad.

Geir Lippestad, trekker også frem likestilling og diskrimineringsloven vi har i Norge. Han mener at den er klar på at slik forskjellsbehandling ikke er lov.

Han trekker også frem Grunnlovens paragraf 98.

«Alle er like for lova. Ingen skal utsettes for usaklig forskjellsbehandling.»

– Trist at Frp fremmer forslag i strid med vår egen grunnlov. Fullstendig mangel på forståelse for alle innbyggeres rettssikkerhet, sier Lippestad.

– Er allerede innført

Jon Engen-Helgheim er på sin side totalt uenig med Lippestad. Han mener at rettsprinsippet om å straffe ulikt på ulike steder allerede er innført.

– Prinsippet er innført for lenge siden, blant annet med dopsalg. Det vi ønsker er en kraftig utvidelse av det prinsippet, sier Helgheim.

Jon Helgheim reagerer også på at Lippestad mener at menneskerettighetsdomstolen hadde sperret opp øynene hvis Norge innførte noe lignende.

– Det er helt fullstendig riv ruskende galt. Danmark innførte dette for noen år siden og de har ikke blitt dømt i menneskerettighetsdomstolen, sier han til Avisa Oslo.

– Fiendtlige til kunnskap

Lippestad mener også at Jon Helgheim latterliggjør jusprofessorer og eksperter i sine utsagn. Han mener at det er nettopp der kunnskapen ligger.

– Jeg reagerer på at de er så fiendtlige for kunnskap. Ungdomskriminaliteten har gått litt opp i Oslo, men da må vi gjøre noe basert på kunnskap, mener Lippestad.

Han tror det er negativt å bruke fengselsstraff for unge lovbrytere, og forteller at i sin tid som jurist har han lært at rekruttering til kriminelle miljøer som oftest skjer i fengslene.

– Vi vet at det er negativt å putte femtenåringer i fengsel. Da får vi et livslangt løp, sier han.

– Inhumant

Hassan Nawaz, leder for Unge Høyre Oslo og bystyrerepresentant i Høyre, reagerer også kraftig på Helgheims forslag.

– Å straffe på måten Frp foreslår er ganske så inhumant, sier Nawaz til Avisa Oslo.

Han mener at problemet med ungdomskriminalitet må løses på andre måter, og trekker frem sommerjobber, oppfølging og opprustede fritidsklubber som eksempler på hvordan man kan forebygge.

– Det eneste Frps forslag kommer til å bidra med er splid, uro og mindre tillit, sier han.

Nawaz ønsker også å invitere med seg Helgheim til bydelene det er snakk om.

– Jeg vil gjerne inviterer Helgheim til å bli med til Groruddalen så kan han bli bedre kjent med dem som bor der. Det vil gi han et annet syn på bydelene som ifølge Frp skal straffes hardere, sier han.

Helgheim beskriver kritikken fra Nawaz som rar.

– Hvis det er inhumant å fjerne kriminelle og sette dem i fengsel blir jeg skremt av Unge Høyre og deres holdninger, sier han.

Les også

Musiker Anton Eger (40) mistet foreldrene i en flystyrt som 8-åring: – Jeg føler at livet formes av tilfeldigheter