– Det er sjelden det er så store svinger, for å bruke det uttrykket, sier valganalytiker Svein Tore Marthinsen til Avisa Oslo.

Han sikter til at det ved forrige valg, i 2017, skulle fordeles 19 stortingsmandater fra Oslo.

Den gangen endte mandatfordelingen 10–9 i favør borgerlig side. I det kommende valget skal 20 mandater fordeles i Oslo. Om dagens prognoser blir en realitet, vil fordelingen bli 13–7 i favør rødgrønn side.

De nye mandatene som ligger an til å tilfalle rødgrønn side fordeler seg slik, ifølge Poll of polls' siste anslag:

  • Ett nytt mandat til SV, som ligger an til å få inn tre representanter (utjevningsmandat).
  • To nye mandater til Rødt, som ligger an til å få inn tre representanter.
  • Ett nytt mandat til Senterpartiet, som ligger an til å få sitt første mandat fra Oslo siden stortingsvalget i 1993.
  • Samtidig er MDG klart med i kampen om å sikre to mandater.

– Oslo er jo den største regionen med tanke på mandater, så det er rom for større svingninger, men det er fortsatt mye, sier Marthinsen.

– Historisk

I og med at Oslo er den største valgkretsen i Norge, er det mange enkeltstemmer som skal til for å få et såpass stort prosentvis utslag som dreiningen mot venstre ligger an til. Marthinsen har gått gjennom Oslo-resultatene for alle stortingsvalg etter krigen, og kan ikke finne en tilsvarende stor sving fra borgerlig til rødgrønn side som det ligger an til å bli nå.

– Det kan bli en historisk sterk rødgrønn sving. 13–7 vil være utklassing. De borgerlige må i det minste holde det jevnt med de rødgrønne i Oslo om de skal klare flertallet nasjonalt, og om de taper så massivt i Oslo, så vil de være så godt som sjanseløse på å berge flertallet.

Valgforsker Johannes Bergh, som har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo og er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning, sier seg enig.

– Jeg har ikke oversikt over all statistikken, men det er absolutt uvanlig at det er så store bevegelser på tvers av høyre/venstre-aksen. Når man ser på mandater har det jo veldig mye å si at Rødt har mobilisert veldig og ligger an til å få mange mandater, samtidig som SV gjør det bra. Det har en del å si at de små partiene på rødgrønn side kommer ganske mye bedre ut enn de små partiene på høyresiden, sier han, og legger til:

–Det er som regel sånn at velgerbevegelsene er størst internt i enten borgerlig eller rødgrønn blokk. Det er ganske uvanlig at den er så stor på fra borgerlig blokk til rødgrønn blokk.

Fortsatt usikkert

Det er samtidig viktig å huske på at det ennå er en stund til valget, og at mye kan skje frem til september. Marthinsen mener det fremdeles er mulig for de borgerlige å berge et bedre resultat.

– Distansen er ikke lenger enn at det er muligheter for de borgerlige. Det er ikke umulig at Venstre beholder to, at Høyre kaprer seks, eller at Frp kan ta to, sier han.

– Hva tror du det skyldes at det ligger an til en såpass drastisk endring i stemmemønster på såpass kort tid?

– Det som peker seg ut i Oslo er miljøsaken. Den er totalt dominerende, i mye større grad enn ellers i landet. En annen ting som er i ferd med å seile opp som en viktig sak er sosial utjevning, som også ser ut til å treffe Oslo. Det er gode saker for de rødgrønne, og om de to sakene blir like dominerende som de ser ut til å gjøre i øyeblikket, så er det bra for de rødgrønne.

– Kan det ha en sammenheng med at Oslo har hatt rødgrønt bystyre i seks år?

– Lokalt styre pleier ikke ha så mye å si for hvordan folk stemmer nasjonalt. Man kan jo tenke seg at dette blir et valg der velgerne ønsker seg noe annet enn det sittende styret nasjonalt, og at det er derfor det går i andre retning, sier Marthinsen, og legger til.

– Samtidig har man hatt et rødgrønt styre i Oslo i seks år, og man kan kanskje tenke at det ville fått Oslo-folk til å stemme noe annet, men det er ikke tilfellet.

Endring over tid

Johannes Bergh tror samtidig ikke denne dreiningen mot rødgrønn side har skjedd over natten.

– Jeg tenker at Oslo egentlig har beveget seg i en rødgrønn retning over tid. Det var vel en bevegelse i den retningen ved forrige stortingsvalg også. Det har ikke vært en bevegelse mot Arbeiderpartiet, men særlig MDG og SV, sier han.

Bergh mener det vi ser i Oslo først og fremst er en påfallende dreining mot venstresiden, noe som blir tydelig ved at både SV og Rødt–som begge plasserer seg ganske langt til venstre på det tradisjonelle høyre/venstre-spekteret–øker oppslutningen samtidig.

– Det er jo også en nasjonal trend at de rødgrønne gjør det bra, samtidig som de borgerlige nok lider litt under en regjeringsslitasje, og det er nok litt den samme trenden vi ser i Oslo.