«Det som er helt spesielt med kandidaten er hennes holdning til hvert menneske hun møter, det være seg pasienter, pårørende, nære kollegaer, studenter, samarbeidspartnere og ellers alle som kommer innom.»

Slik lyder en liten del av begrunnelsen for at hun ble nominert, og etter hvert vant prisen som årets sykepleier i Oslo 2020, kåret av Norsk Sykepleierforbund i Oslo.

Det er en blid Lene Kjelkenes Bjørnson som gjenforteller hvordan kollegaene hennes leste opp ordene for henne på jobb.

– Det er overveldende og ærefullt, sier hun med et stort smil.

Hun påpeker raskt at det er mange sykepleiere som hadde fortjent en slik utmerkelse – spesielt i den tøffe tiden under pandemien.

Les hele begrunnelsen som ga henne utmerkelsen nederst i saken.

Ser pasientene

Kjelkenes Bjørnson jobber på Rikshospitalet, på avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi.

Hun og kollegaene møter pasienter som trenger behandling for medfødte tilstander, infeksjoner eller kirurgi etter kreft. I tillegg behandles pasienter som gjennomgår kjønnskorrigerende kirurgi.

Sykepleieren trekker fram at det beste med jobben hennes er: «Å kunne gjøre en forskjell i menneskers liv». Det er en rolle hun tar på stort alvor, med fokus på kunnskap, men også med godt humør så ofte hun kan.

– Hva er viktig for deg når du møter pasienter?

– Å ta vare på pasienten på pasientens nivå.

Hun utdyper:

– Se hvor pasienten er. Er man i en krisesituasjon, har man andre behov enn hvis man ikke er i krise. Det endrer seg og man må tilpasse seg. Samtidig handler det om å tre tilbake og være faglig forankret i beslutningene.

– Hva er det vanskeligste med jobben?

– Det er å kjenne på lidelse og noen ganger måtte tåle det. At man ikke kan ordne opp i alt, men bare være til stede. Det kan også være noe av det fineste.

En gledesspreder

Kollegaene trekker også fram hvordan Kjelkenes Bjørnson «ser» alle, som ved å huske på når det er fødselsdager, merkedager og heier fram alle som bidrar med små og store prestasjoner.

«Hun sier at hun får energi av å være sammen med mennesker og det merker alle! Hennes latter smitter og er gjenkjennbar. Alle hører og merker når kandidaten er på jobb – hun er en elsket gledesspreder!» skriver kollegaene i begrunnelsen.

Det er svært viktig for sykepleieren å bidra til et godt arbeidsmiljø.

– Det er alfa omega. Vi er et team og det er viktig å ha et godt arbeidsmiljø. Det er også viktig for pasientsikkerheten. Vi er en stor del av livet på jobben og skal trives der man er. Det gjør også at man kan gi best mulig pleie til pasientene, sier hun.

Kandidaten får skryt for innsatsen sin fra øverste hold i fylkeslaget til Norsk Sykepleierforbund.

– Hun var en sjeldent god kandidat og har gjennom mange år jobbet i pasientgruppa de har på avdelingen. Hun er en viktig motivator for kollegaer og miljøet der. Samtidig er hun genuint opptatt av faget og yrket sitt, og det var på sin plass at hun fikk den prisen, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud i Norsk Sykepleierforbund.

Årets sykepleier tildeles en som er med på å videreutvikle eller profilere sykepleierfaget på en positiv måte.

Derfor ble hun årets sykepleier i Oslo

Slik ble Lene Kjelkenes Bjørnson beskrevet da hun ble nominert til prisen:

«Kandidaten ble utdannet sykepleier i 2010 og har siden da vært ansatt ved Avd. for plastikk og rekonstruktiv kirurgi, Plastikkirurgisk sengepost, HHA-klinikken, OUS. Hun arbeider i 3-delt turnus og har avsatt 20 % av stillingen til fagutvikling og forskning. Hun er verneombud og er i gang med Kulturkonsulentprogrammet i regi av OUS. Videre leder hun sengepostens ressursgruppe for pasienter med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori og bidrar aktivt i avdelingens tverrfaglige tilbud til pasientgruppen. Hun holder på med en master i klinisk sykepleie og er godt i gang med en studie knyttet til pasientgruppen.

Kandidaten går i bresjen for å utvikle sykepleiefaget og for å jobbe kunnskapsbasert. Hun setter seg inn i det som er nytt og bidrar med entusiasme og grundighet ved implementering av blant annet NEWS, veiledende behandlingsplaner, nye prosedyrer. Hun deltar i KDS-nettverk OUS og en undergruppe «Innføring av ICNP kodeverk». Videre har hun bidratt i arbeidet med å etablere et tverrfaglig prepoliklinisk tilbud til pasienter som skal gjennomgå kjønnskorrigerende kirurgi.

Kandidaten er synlig og har en tydelig stemme i ulike fora. Hun er ettertraktet som foreleser spesielt innenfor sitt ressursområde. Videre har hun gitt innspill til NSF og Helsedirektoratets høringsutkast til nasjonal faglig retningslinje om kjønnsinkongruens.

Det som er helt spesielt med kandidaten er hennes holdning til hvert menneske hun møter, det være seg pasienter, pårørende, nære kollegaer, studenter, samarbeidspartnere og ellers alle som kommer innom. Hun har et altruistisk engasjement og bidrar med hjelpsomhet og omsorg. I det stille gir hun ofte en liten oppmerksomhet som en takk for hjelpen eller trøst når noen trenger det.

Kandidaten «ser» alle og husker på alle når det er fødselsdager/merkedager. Hun heier på alle som bidrar med små og store prestasjoner. Ofte sørger hun for at vaktrommet er pyntet til fest. Hun sier at hun får energi av å være sammen med mennesker og det merker alle! Hennes latter smitter og er gjenkjennbar. Alle hører og merker når kandidaten er på jobb - hun er en elsket gledesspreder!

Kandidaten er velferds - og sosialminister for hele avdelingen. Sammen med andre arrangerer hun sommerfester, julebord, lønningspils etc. Da er det latter, moro, glede og fest. Hun brenner for arbeidsmiljøet og poengterer sammenhengen mellom nettopp arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

Kandidaten er en stor bidragsyter når det oppstår uforutsette hendelser eller det er spesielt travelt i posten. Da svinger hun seg rundt, tar i et tak for ansatte eller dersom pasienter trenger noe ekstra. I pasientbehandlingen er hun nær, varm og dyktig og en sykepleier pasientene verdsetter høyt.

Hele avdelingen heier på vår unike kandidat som vi håper bli valgt til «Årets sykepleier 2020».»

Kilde: Norsk Sykepleierforbund Oslo

På bakgrunn av begrunnelsen, ble hun valgt som prisvinner av en arbeidsgruppe som var satt sammen av fylkesstyret i Norsk sykepleierforbund i Oslo.