Særlig merkes det i sentrumsbydelene.

Se listen over bydelene lenger ned i saken.

– Denne måneden ser vi god effekt av at smitteverntiltakene har blitt fjernet. Arbeidsmarkedet har bedret seg, og ledigheten går ned i samtlige næringer. Den siste måneden har det blitt nesten 2 000 færre helt og delvis ledige i Oslo, sier Thone Nordlund, fungerende direktør i NAV Oslo.

Noen bydeler skiller seg ut

Med 17.326 registrerte helt eller delvis arbeidsledige ved utgangen av februar, har det den siste måneden blitt 1956 færre ledige. Det er blitt 2 408 færre helt ledige sammenlignet med januar, mens 452 flere har blitt delvis ledige.

I slutten av februar i fjor var det over 37.000 ledige i Oslo.

– Ledigheten har gått ned i samtlige bydeler sammenlignet med januar, og særlig i sentrumsbydelene ser vi en stor nedgang, forteller Nordlund.

I bydel Sentrum, Sagene, Frogner og St. Hanshaugen har ledigheten sunket med over 60 prosent siden i fjor. Øverst troner likevel Grorud.

Det er ansatte i serviceyrker, transport og reise, samt butikkarbeidere som står for det største fallet i ledighet.

Nesten 1 200 færre permitterte

4 125 av de arbeidsledige er permitterte. Dette er en nedgang på 1 172 sammenlignet med januar.

1 642 permitterte er helt ledige, mens 2 471 personer er delvis permitterte.

– Det er godt å se at mange permitterte har vendt tilbake til arbeidsplassen sin i løpet av februar, sier Nordlund.

– Kjempehyggelig med fulle hus

Utelivsgiganten NoHo eier en rekke kjente utesteder i Oslo, blant annet Youngs og Kulturhuset. Før jul fryktet flere tusen ansatte å stå uten jobb etter at det ble sendt ut en bølge av permitteringsvarsler. Slik gikk det ikke.

– Vi valgte å ikke permittere, forteller administrerende direktør, Karl-Henning Svendsen.

Han er likevel glad for gjenåpningen av byen:

– Å ha fulle hus igjen er kjempehyggelig, og det er ekstra hyggelig å se så mange glade og fornøyde gjester, sier Svendsen.


Enda ikke «som før»

Selv om NOHO og flere andre utelivsgiganter unnlot å permittere før jul, er det fortsatt nesten 4 000 flere permitterte i Oslo enn før pandemien. Aller hardest rammet er transport – og reisenæringen. Oslo er fortsatt fylket med den største andelen permitterte med 1,1 prosent av arbeidsstyrken, mens tilsvarende tall for landet er 0,8 prosent.

Utviklingen den siste måneden er gledelig, men det er fortsatt et lite stykke igjen til «normalen».

Ledigheten er fortsatt høyere enn den var i normalsituasjonen før pandemien, og Oslo ligger fortsatt helt på topp i landet:

I alt er 2,9 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt ledige, mens 1,6 prosent er delvis ledige. Tilsvarende tall for landet er 2,3 og 1,4 prosent. Hovedstaden er fortsatt fylket med den høyeste andelen helt og delvis ledige til sammen.