En av dem som har fått mer enn nok er lederen i Oslo Arbeiderparti, gruppeleder i bystyret og stortingskandidat, Frode Jacobsen:

– Det må bli slutt på Oslo-fiendtlige utspill fra Sp. Senterpartiet må slutte å herje med Oslo, tordner Jacobsen i dette intervjuet med Avisa Oslo.

Han heller kaldt vann i blodet på Borch:

– Oslo har ikke én krone å gi til Tromsø. Velferden i byen trenger hver eneste krone vi får. Oslo er byen med de største forskjellene, de største utfordringene på kollektivsiden, byen i landet med flest arbeidsledige og flest fattige barn. Jeg vil invitere Sandra Borch til en runde i Oslo, slik at hun kan se våre utfordringer, sier Oslo Aps leder Frode Jacobsen til Avisa Oslo, før han oppgitt tilføyer:

– Det er vanskelig å ta henne seriøst.

Kraftsalven kommer etter at Sp-politikeren Borch ifølge iTromsø kom med følgende sitat under en valgdebatt i Oslo:

– Vi ønsker å ta penger fra de største byene. At det skal tilfalle Tromsø. Vi mener det er skjevt fordelt, av statlige midler så er det 1,6 milliarder (til Tromsø. red.anm.), mens Oslo får nesten 30 milliarder.

Sandra Borch avviser overfor Avisa Oslo at Senterpartiet vil kutte i byvekstavtalen for Oslo, eller å ta penger fra kollektivtrafikk. Les hvordan hun svarer nederst i saken.

Det må bli slutt

På oppfølgingsspørsmålet «så Sp skal ta penger fra andre i byer i landet og fordele det til Tromsø», svarte Borch bekreftende, ifølge avisa. Slik Jacobsen ser det, føyer uttalelsen fra Borch seg inn blant en serie utsagn der Sp setter Oslo opp mot resten av landet.

Samtidig mener Frode Jacobsen at Sp er uklare på hva de egentlig vil med Oslos byvekstavtale, og etterspør at partiet klargjør hvilke museer og kulturinstitusjoner de vil flytte ut av byen.

Jacobsens parti ønsker å danne regjering med blant andre Sp.

– Frykter du at det Borch foreslår blir realitet hvis Ap havner i regjering med Sp?

– Nei. Ap blir naturligvis ikke med på en politikk med de dramatiske konsekvensene dette ville fått, svarer Frode Jacobsen.

– Et dramatisk angrep

Høyres tidligere gruppeleder, finansbyråd og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg ble kraftig irritert da han leste om det Borch hadde sagt.

– Dette er jo et dramatisk angrep på Oslos innbyggere. Konsekvensene av det hun foreslår er at folk kommer til å stå i kø til og fra jobb, det kommer til å bli kaos når kollektivtrafikken ikke klarer å ta alle som skal reise, sier Lae Solberg til Avisa Oslo.

Han mener at de omtrent halvannen million innbyggerne i Oslo og omegn trenger et bedre kollektivtilbud, og at de er avhengige av den statlige støtten for å få til dette.

Høyre-politikeren, som står på sjuendeplass på sitt partis stortingsliste i Oslo, deler ikke Frode Jacobsens sikkerhet om at Ap kan garantere mot de han mener er Oslo-fiendtlig politikk.

– Dette bekrefter bare at Sp ikke bryr seg om klimapolitikk, og ikke bryr seg om Oslo. Oslo går en usikker fremtid i møte om Sp får regjeringsmakt.

Også Kaski raser

– De har vel forsøkt å skjule for Oslos innbyggere hva de har tenkt å gjøre, men nå har de avslørt seg selv. Både Ola Borten Moe og Sandra Borch. Det er dette vi må regne med hvis Senterpartiet får bestemme. De forsøkte å skjule det, men det klarte de ikke, lyder resten av tiraden fra Eirik Lae Solberg.

Også SVs toppkandidat Kari Elisabeth Kaski freser.

– Jeg er så lei disse stadige angrepene på Oslo fra Senterpartiet, skriver hun på Facebook.

Hun framhever de sosiale og miljømessige utfordringene Oslo har.

– Dette er ingen kamp mellom Oslo og distriktene. Det er en felles jobb for miljø og rettferdighet. Vi kan både satse på kollektiv i Oslo og trygge veier i distriktene. Det siste folka i Groruddalen og Oslo trenger er de billige fiendebildene til Senterpartiet.

Uttalelsene fra Sandra Borch ligner i stor grad på de Sp-nestleder Ola Borten Moe kom med overfor VG i sommer.

Borten Moe satte to summer opp mot hverandre: De 70 milliardene med etterslep på fylkesveier og regjeringens byvekstavtaler med en ramme på 150 milliarder kroner de neste ti årene, for så å kritisere den sistnevnte pengebruken.

Da transportpolitisk talsperson og leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) ble kritisert av Venstres Guri Melby for å ville kutte i byvekstavtalene til de store byene, avfeide Pollestad dette i NRK-programmet Politisk kvarter.

– Vi vil ikke kutte i de byvekstavtalene som finnes. Det har vi ikke når vi har behandlet nasjonal transportplan, og det ligger ikke i vårt program.

Slik svarer Borch

På en SMS fra Sandra Borch, svarer hun at Senterpartiet ikke vil kutte i inngåtte byvekstavtaler, heller ikke i Oslo sin.

– Vi mener at for framtidige byvekstavtaler må man kunne klare å få til en jamnere fordeling av midler, sier Borch og fortsetter:

– Senterpartiet har ikke foreslått å ta penger fra kollektivtrafikk, men har i Nasjonal transportplan prioritert enkelte veiprosjekt annerledes, blant annet fordi vi er imot den planlagte utbyggingen av E18 vestover – et dårlig prosjekt for Oslo.

Borch mener dette frigir midler til andre prosjekt:

– Vi er blant annet det eneste partiet som gikk inn for en merknad om å starte arbeidet med lokk over E6 på Furuset, som vil bety mye for utviklingen av et stort boområde i Groruddalen, avslutter hun.