Kommunerevisjonen avdekker flere kritikkverdige forhold ved Munchmuseet gjennom rapporten «Munchmuseets arbeid med habilitet og forebygging av misligheter og korrupsjon».

Blant annet at sju barn av ledere var ansatt i sommerjobber eller andre midlertidige stillinger fra 2019 til første halvdel av 2022.

Aftenposten omtalte saken først.

Peker på flere svakheter

I Kommunerevisjonens rapport kommer det frem at det ikke forelå skriftlige vurderinger eller annen dokumentasjon på ansettelsesprosessene av disse barna – «heller ikke habilitetsvurderinger, utlysninger, innstillinger eller oversikt over hvem som var invitert til intervju», står det i rapporten, og videre:

«Det var eksempler på at barn av andre ledere var ansatt i midlertidige stillinger uten at det forelå dokumenterte habilitetsvurderinger. Det er særlig viktig at habilitetsvurderinger gjøres dersom det kan framstå som om ledere og deres nærstående oppnår en urettmessig fordel ved at regelverket ikke følges. Det er en svakhet at det ikke forelå noen skriftlige vurderinger fra disse ansettelsesprosessene eller av habilitet knyttet til ansettelsene av lederes barn».

Aftenposten har snakket med Munchmuseets tidligere direktør Stein Olav Henrichsen, som gikk av i oktober 2022. Han mener rapporten ikke gir et riktig bilde av arbeidet ved museet.

Når det gjelder den manglende dokumentasjonen rundt ansettelser av barn, står han fast ved at det er blitt gjort på en ryddig og korrekt måte.

Både museets nye direktør, Tone Hansen, og byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV) sier til avisa at de vil følge opp med rutiner og tiltak.