– Det handler om mange ting. For det første handler det om at Hadia er suveren på å levere politiske resultater for Arbeiderpartiet. I løpet av den korte tiden hun satt i regjering leverte hun flere gode resultater enn noen annen arbeidsminister har gjort i moderne tid, sier Jon Reidar Øyan til AO.

Han er bystyrerepresentant i Oslo og leder for Homonettverket – et forumslag i Oslo arbeiderparti som blant annet jobber med å fremme lhbt-politikk i Arbeiderpartiet.

Han tar nå bladet fra munnen om hvem han selv og homonettverket mener bør være en del av partiledelsen etter Aps landsmøte i mai.

Les Avisa Oslos politiske redaktør: Disse to har havnet i en usedvanlig lei kattepine

To ut – tre inn

Arbeiderpartiet har i skrivende stund kun én nestleder i Bjørnar Skjæran. Slik har det vært siden Hadia Tajik trakk seg som én av to nestledere i fjor. Om Øyan og Homonettverket får det som de vil, må Skjæran erstattes av Tajik og Tonje Brenna, som i dag er kunnskapsminister.

I så fall sier Arbeiderpartiets retningslinjer om kjønnsbalanse i ledelsen at også partisekretær Kjersti Stenseng må gå, ettersom det eventuelt ville vært tre kvinner og én mann i partiets toppledelse. Dette erkjenner Øyan.

– Stenseng har vært sekretær i mange år, og lagt ned en stor innsats, men for oss i homonettverket er det viktig å få på plass litt større endringer. Partiet er i en alvorlig situasjon med dårlige målinger, og tror det riktige er å få på plass Brenna og Hadia Tajik, sa må man også skifte ut partisekretæren.

Hvem synes du bør ta over for Stenseng?

– Jeg kommer ikke på nåværende tidspunkt til å mene så mye om det, og jeg har heller ingen klar formening om det, så det vil jeg heller spille over til valgkomiteen. Jeg er ikke i tvil om at det skal gå an å finne en mannlig partisekretær.

Håper på støtte fra Oslo Ap

Tirsdag forrige uke møttes styret i Oslo Arbeiderparti for å diskutere hvem de skulle spille inn til partiets valgkomite før årsmøtet.

Oslo Ap landet på å støtte gjenvalg for Jonas Gahr Støre som partileder og Raymond Johansen som sentralstyremedlem, samt Kamzy Gunaratnam som nytt medlem av sentralstyret.

Denne uka kunne imidlertid Dagens Næringsliv fortelle – basert på anonyme kilder – at et klart flertall i styret støttet de samme utskiftningene som Øyan nå tar til orde for, men at det unnlot å gå ut med sitt syn offentlig. Avisa Oslo får også bekreftet dette.

Styret skal møtes igjen tirsdag kveld for å diskutere saken på nytt.

Håper du at styret i Oslo Ap tar til orde for de samme utskiftningene som Homonettverket foreslår?

Jeg håper alltid at homonettverket får gjennomslag for sine synspunkter. Det har vi i mange tilfeller tidligere fått i Oslo Ap, og jeg håper selvsagt at vi også får det denne gangen.