– Man vet lite til å begynne med når det skjer denne typen hendelser. På landets største traumesenter er vi vant til å ta imot flere skadde av gangen, men i en slik situasjon er det mye usikkerhet som man må ta høyde for, sier Tina Gaarder.

Hun leder avdelingen for traumatologi ved Oslo universitetssykehus Ullevål. Pål Aksel Næss er overlege ved samme avdeling. Siden 2011 har de utdannet flere traumekirurgiske overleger, deriblant de som var til stede i går natt, og som sammen med resten av teamene håndterte de skadde etter masseskytingen i Oslo sentrum.

– Ingen situasjoner er like

Gaarder og Næss har vært med på å utvikle planene for å håndtere situasjoner som natt til lørdag.

Begge var på jobb 22. juli og ledet mottaket og behandlingen av terrorofrene i ukene etterpå.

I de senere årene har sykehuset vært i full beredskap ved hendelser som skredet i Gjerdrum og grottefesten. Planene må ta høyde for at ingen situasjoner er like, understreker Gaarder.

– Når du velger en jobb som dette kan du ikke bli følelsesmessig berørt. Vi er lært opp til å håndtere dette med så lite emosjoner som mulig. Det betyr ikke at vi ikke har følelser.

Alvorlig skadde får sitt eget behandlingsteam. Teamet konsentrerer seg om denne pasienten. Slik var det også natt til lørdag. Forskjellen i en masseskadesituasjon er at hvert team behandler flere skadde etter hverandre.

– Jobben vår er å gjøre dette på en profesjonell måte, sier Næss.

Sykehuset har systemer for å gå gjennom og debrife de ansatte hvis det er behov for det.

– Og det kan det være i slike settinger.

Gikk i rød beredskap

Selv om omfanget av masseskytingen var ukjent i starten, opplevde de at situasjonen var under kontroll. Sykehuset gikk rett i rød beredskap. Det innebærer at mange flere enn de som er på vakt kalles inn. Gaarder forteller at systemet er blitt bygget opp gjennom mange år, også før 22. juli.

– Selv om vi hadde gode planer før det, er vi blitt enda bedre. Det gjelder særlig kompetansen innen kirurgi og anestesi, sier hun.

Ullevål sykehus vil ikke gå ut med hvor mange skadde de fikk inn etter hendelsen natt til lørdag, men natt til lørdag opplyste sykehuset at de hadde fått inn syv skadde personer.

Ullevål har bekreftet til Avisa Oslo at noen av de sårede er sendt hjem.